Luckan i Helsingfors

Välkommen till det finlandssvenska informations- och kulturcentret!

Lämna gärna din feedback om vår verksamhet!

INFORMATION OM
- samhälle och utbildning
– fritid
– ungdomsinformation (UngInfo framtiden)
– Svenskfinland i regionen

VÅR SHOP ERBJUDER
- biljettförmedling
– musik och spel
– böcker och konsthantverk
– svenskspråkiga barnprodukter

VÅRT KULTURLABB VERANDAN
- kulturella evenemang, teater & musik
– klubbkvällar och temadagar
– föreläsningar och verkstäder
– modern studiomiljö


VÅR ÖVRIGA VERKSAMHET
- Företagssidan.fi
Svenskservice.fi
Svenskfinland (gemenskapen)
Luckan Integration
Produforum (kulturutveckling)

svenskservice.fi

fika_mentor_580

Luckan, det finlandssvenska informations- och kulturcentret i Helsingfors, är en gränsöverskridande privat aktör som betjänar befolkningen i huvudstadsregionen.
Som mångsidig organisation från tredje sektorn har Luckan fått ett naturligt uppdrag att på olika sätt medverka till att profilera det svenska ansiktet utåt och förbättra den svenska servicen inom regionen. Luckan fungerar också som avstamp för olika större utvecklingsprojekt såsom kulturprojekten Produforum och Produforum riks (EFS), integrationsprojektet FIKA (förening, integration, kommunikation och aktivitet, (ESF) och UngInfo, ungdomsinformation (UKM). Luckan driver dessutom skapandet av en företagstjänst på svenska i samarbete med KSF mediaFöretagarna i Finland m.fl.

Kulturforum.fi:

Kulturforum RSS Feed

DOT r.f.
Föreningen för Drama Och Teater, DOT r.f., är ett dramapedagogiskt kompetenscenter som arrangerar undervisning i drama och teater, på alla stadier från barnverksamhet till seni...
Vindängen - musiksalen
Esbo stad svenska bildningstjänster verkar i ett hus med många möjligheter. I Folkhälsanhuset som öppnades 2010, sammanstrålar Folkhälsan Syd Ab., Musikinstitutet Kungsvägen, Vi...
Yttra Tove Hagström
Kommunikationsverkstäderoch Emotionera!™ med psykodrama, livshandledning, svenskundervisning, korrekturläsning - eller allt i en salig blandning? Att kommunicera är nödvändigt, ...
Ona Ukkola
Ona är en producent och företagare från Helsingfors. Ona har jobbat med många olika projekt bl.a. inom teater och scenkonst, evenemangsproduktion, musik samt film & tv. Hon tyc...
Jonatan Hedberg - visuell designer
Formatura skapar koncept och design av snygga och användarvänliga webb- och mobiltjänster.  Företaget drivs av Jonatan Hedberg, visuell designer med över 14 års erfarenhet av a...
Baltic Circle 9-16.11.2014
BALTIC CIRCLE
 9–16.11.2014 Baltic Circle är en internationell teaterfestival som presenterar nya inriktningar inom nutidsteatern samt toppnamn inom den internationella scenkon...
Ordkonstterminen börjar
Hej du i åldern 7-16 år, anmäl dig till en ordverkstad hos Sydkustens ordkonstskola! Ordverkstaden är en inspirerande plats där barn och unga får ge utlopp för sin skaparglädje...
Välj Kultur!
Häftet Välj Kultur! har uppdaterats, Det finns många konstnärer och kulturaktörer som gärna delar med sig av sitt kunnande t.ex. i skolor, på daghem, på biblioteket eller inom ...
RACUMA musikverkstad
Vi anser att musik finns överallt i vår omgivning. Allting som kan åstadkomma ljud är ett instrument. Hur många olika ljud kan du till exempel framkalla med endast din egen kro...
MEMORIES FOR LIFE
En fysisk föreställning om kroppens och sinnets förgänglighet. ”Vi går inte mot döden. Vi går inte mot att bli gamla. Vi går för att möta oss själv. Vi går för att möta vårt an...

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD