Aktuella samhälleliga ämnen våren 2015

 

21.1. kl 18
MÄNNISKOHANDEL I FINLAND – VARKEN MYT ELLER SAGA
Svenska Fredsvänners i Helsingfors diskussionsträff på Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors
Hur ser människohandeln i Finland ut och vilka är det som drabbas. Om detta berättar informatör Maria Swanljung som jobbar på Diskrimineringsombudsmannens byrå (tidigare Minoritetsombudsmannens byrå). Diskrimineringsombudsmannens byrå fungerar också som nationell rapportör om människohandel. Rapportörens uppgift är att övervaka arbetet mot människohandel och regelbundet avge rapporter om människohandelsläget i Finland till riksdag och regering.
Efterföljande fråge- och diskussionsstund. Luckan bjuder på kaffe och kex. Fritt inträde, varmt välkomna.

22.1 kl. 17 – 19
Bidrag och Stipendier
Vill du få information och hjälp med vilka stipendier du kan söka? Kom till Luckan och bekanta dig med databasen Fyrk och andra finansieringsdatabaser, få tips om hur du skriver en bra ansökan. Tillfället hålls på Luckan av Karl Norrbom, Simonsgatan 8. För mera information, kontakta UngInfos informatör Mimmi Malik: helsingfors@unginfo.fi.

25.2 kl. 18
ETT GOTT SAMHÄLLE – VILKA ÄR FÖRUTSÄTTNINGARNA – HAR VI DEM?
Svenska Fredsvänners i Helsingfors diskussionsträff på Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors
Hur ser ett gott samhälle ut? Vad är nyckeln till att de nordiska samhällsmodellerna upplevts som framgångsrika? Denna fråga presenterar och tar upp till diskussion Helsingfors universitets kansler Thomas Wilhelmsson.
Kom med och diskutera; förutsättningarna i dag? Och ditt drömsamhälle? Luckan bjuder på kaffe och kex. Fritt inträde, varmt välkomna.

27.1 kl. 17 – 19
Nordjobb
Är du intresserad av att sommarjobba i ett annat nordiskt land? Nordjobb erbjuder ungdomar i åldern 18-28 möjligheten att uppleva ett nordiskt land genom arbete, boende och deltagande i kulturella aktiviteter. Nordjobb Mira Korhonen från Nordjobb informerar om Nordjobb, ansökningsprocessen och erfarenheter om att vara en nordjobbare. Tillfället hålls på Luckan, Simonsgatan 8.
För mera information, kontakta UngInfo i Helsingfors: helsingfors@unginfo.fi.

25.2 – 15.5
Väntans café – Odotusten kahvila
Väntans café är ett tvåspråkigt café som riktar sig till dig som väntar barn eller redan har din bebis i famnen. Caféet är öppet på onsdagar kl. 14-16 på LillaLuckan, Simonsgatan 9 Helsingfors, från och med 25.2.2015.

Caféet leds av doulakoordinator, fysioterapeut Petra Turja från Folkhälsan och Jaana Wikgren, barnmorska, och psykoterapeut från Förbundet för mödra- och skyddshem. I caféet deltar också frivilliga doulor från båda organisationerna. Varje vecka har vi ett tema som berör graviditet, förlossning eller spädbarnstiden, t.ex. att förbereda sig för förlossningen, naturliga smärtlindringsmetoder, att komma igång med amningen, amningens utmaningar, att bära babyn, bäckenbottenmuskler och graviditet, babyns sömn, pappornas eftermiddag, babymassage, babyn och språk.

Vi bjuder föräldrarna på kaffe, te och något smått att äta. Varmt välkommen med!

Odotusten kahvila on kaksikielinen kahvila, joka on suunnattu odottaville ja jo vauvansa saaneille perheille. Kahvila on avoinna keskiviikkoisin klo 14-16 LillaLuckanin tiloissa, Simonkatu 9 Helsinki, alkaen 25.2.2015

Kahvilaa vetää doulakoordinaattori, fysioterapeutti Petra Turja Folkhälsanilta ja kätilö ja varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeutti Jaana Wikgren Ensi- ja turvakotien liitosta Imetys ilman stressiä – hankkeesta. Lisäksi kahvilaan osallistuu suomen- ja/tai ruotsinkielisiä Ensi- ja turvakotien liiton ja Folkhälsanin vapaaehtoisdoulia. Jokaisella kerralla kahvilassa on myös jokin raskauteen, synnytykseen tai pikkulapsiaikaan liittyvä teema, kuten tuki synnytyksessä, lääkkeettömät kivunlievitysmenetelmät, imetyksen alku, lantionpohja ja raskaus, vauvan uni, isien iltapäivä, kahdesta kolmeksi, kannustava vuorovaikutus, ero vauvaperheessä ja vauvaruokailu.

Tarjolla on kahvia, teetä ja pientä purtavaa vanhemmille. Lämpimästi tervetuloa!


3.3 kl. 17.30 – 19

Lättläst IT på Luckan!läppäri
Hur kan vi lära elever med stora inlärningssvårigheter sådant de behöver veta om säkerhet och risker på internet? Projektledare Carina Frondén vid Lärum/FDUV berättar om hur du kan använda Lättläst IT-böcker för att lära ut IKT-kunskaper (internet och e-post) åt personer med stora inlärningssvårigheter. Workshopen riktar sig till lärare, föräldrar och personal som stöder eller handleder personer med stora inlärningssvårigheter. Anmälningar: carina.froden@fduv.fi

 

11.3 kl. 18
Café Freden, diskussionsträff på Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors
Gästtalare: Elisabeth Rehn
KVINNOR SOM FREDSMÄKLARE I KONFLIKTER
Elisabeth Rehn fokuserar på kvinnorna som aktörer för fred och inte enbart som offer. I år är det 15 år sedan FN:s säkerhetsråd antog den epokgörande resolutionen 1325 om kvinnor, krig och fred. Den efterföljande fråge- och diskussionsstunden leds av Inger Wirén. Luckan bjuder på kaffe/te och kex.Café Freden 2015 är ett samarbete mellan Svenska Fredsvänner i Helsingfors r.f. och Föreningen Luckan r.f.

 

14.4 kl.16 – 20
Studera och jobba på svenska
Funderar du på vilka alternativ det finns efter att du gått ut gymnasiet eller yrkesskolan? Vill du studera eller jobba på svenska? UngInfo erbjuder ett tillfälle där du kan bekanta dig med de olika svenskspråkiga utbildningsmöjligheter som erbjuds just nu. Samtidigt kan du även få information om ungdomsgarantin samt annan sysselsättning. Medverkande i evenemanget är Svenska Handelshögskolan i Helsingfors, Svenska Social – och kommunalhögskolan i Helsingfors, Helsingfors Universitet, Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Arcada, Yrkeshögskolan Novia och Prakticum.
Anmäl dig till evenemanget senast 10.4.2014 här: helsingfors@unginfo.fi

29.4 kl. 18
Café Freden – Att förstå det förflutnas konflikter
Diskussionsträff på Luckan med författaren Sirpa Kähkönen som berättar om sina böcker om inbördes- och fortsättningskrigen. Diskussionen leds av Elisabeth Nordgren. Luckan bjuder på kaffe/te och kex. Fritt inträde.

Café Freden 2015 är ett samarbete mellan Svenska Fredsvänner i Helsingfors r.f. och Föreningen Luckan r.f.

VÄLKOMMEN!

 

 

 

 

 

* * *

Hösten 2014

11.10 kl. 13-15
Familjelördag med sagoberättande
Kom och lyssna på sagor och berättelser. Richardsgatans bibliotek hämtar barnböcker som är aktuella. Familjelördagen ordnas i samarbete med Richardsgatans bibliotek.
Ingen förhandsanmälan krävs. Saft och kex bjuder vi på- Välkomna!

14.10 kl. 16-17.30
Föreläsning och fortbildning
Kulturkick för pedagoger inom skola – bildkonst
Hur integrera bildkonst i andra skolämnen? Vi fokuserar på historia, geografi och religion och diskuterar symboler, kartor och artefakter som en del av vår kulturella identitet. Praktiska övningar. Konstpedagog Ida-Lina Nyholm leder tillfället. Obligatorisk anmälning: zusan.soderstrom@luckan.fi

15.10 kl. 9-16
Unga, maskulinitet och våld
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor presenterar sin rapport Unga och våld som behandlar bl.a. pojkars och unga mäns attityder till jämställdhet och maskulinitet och våld. På seminariet får vi också höra Niclas Järvklo, utredare vid regeringskansliet, berätta om maskulinitet i förändring och relationen mellan män och jämställdhet samt Pelle Ullholm från RFSU, som föreläser om gråzoner kring makt, kön och sexuellt våld. Heldagsutbildningen arrangeras i samarbete med De Ungas Akademi och UngMartha. Anmäl dig till Cecilia McMullen (info@dua.fi) Deltagaravgift: 30 €/10 € för studerande (fika och lunch ingår).

22.10 kl. 18
Var går den ryska björnen?
Välkomna på ett diskussionskafé med sakinlägg och information om Ryssland och de finsk-ryska relationerna och dess framtid. Redaktör Kristina Rotkirch och  redaktör Peter Lodenius analyserar och diskuterar  den aktuella situationen i Ryssland . Diskussionen leds av Elisabet Nordgren.
Fritt inträde, kaffeservering. Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors
Café Freden 2014 är ett samarbete mellan Helsingfors fredsvänner och Föreningen Luckan r.f.

29.10 kl. 17-19
Ätstörningar, hetsträning och kroppsbild hos pojkar
Hetsträning bland unga blir allt vanligare och samtidigt ökar även ätstörningar bland pojkar. Doktor i utvecklingspsykologi, Rasmus Isomaa vid Fredrikakliniken i Jakobstad diskuterar kroppsbild och ätstörningar bland pojkar och unga män. Hur kan vi identifiera symptomen och hur kan man behandla problemen? Tillfället riktar sig till ungdomar, föräldrar och personal inom ungdomssektorn. För mera information kontakta UngInfos informatör. Anmäl dig senast 24.10 till UngInfos informatör Mimmi Malik (helsingfors@unginfo.fi).

11.11 kl. 16-17.30
Kulturkick för pedagoger inom skola – musik
Hur integrera musik i andra skolämnen? Vi fokuserar på matematik, modersmål och främmande språk. Med hjälp av spel, lekar och sånger fastnar ordlistor och minnesregler. Praktiska övningar. Verkstaden leds av MuM Sonja Korkman. Obligatorisk anmälning: zusan.soderstrom@luckan.fi

19.11 kl. 18
Fredssamtal med kända fredsaktivister
Fritt inträde, kaffeservering. Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors.
Café Freden är ett samarbete mellan Svenska fredsvänner i Helsingfors r.f och Föreningen Luckan r.f.

Tidigare i höst

8.9 kl. 15-16.30
Föreläsning och fortbildning
Samtalscafé för assistent inom dagvård, skola och eftermiddagsverksamhet – förhållningssätt
Vad visar jag utåt? Hur kan jag vara tydligare i min kommunikation och mitt handlande? Hur når jag ömsesidig respekt? Kom och diskutera med andra assistenter. Vi övar också praktiskt!
Zusan Söderström och Ida-Lina Nyholm leder eftermiddagen. Samtalscaféet ordnas i samarbete med Sydkusten. Obligatorisk anmälning: zusan.soderstrom@luckan.fi
Känner du dig ibland ensam i ditt arbete som assistent? Vill du träffa andra assistenter och diskutera ditt jobb? Vill du ha praktiska tips på hur du kan agera i olika situationer? Kom på Luckans Samtalscaféer och få nya insikter och verktyg. Samtalscaféet ordnas i samarbete med Sydkusten.

9.9 kl. 17-19
Bidrag och Stipendier
Vill du ha information om vilka stipendier man kan söka och hur man skriver en bra ansökan? Karl Norrbom presenterar databasen FYRK och ger praktiska tips och råd om hur du går till väga. Anmäl dig senast 5.9 till UngInfos Informatör Mimmi Malik (helsingfors@unginfo.fi).

17.9 kl. 17-20
Flytta utomlands
Funderar du över vilka möjligheter det finns till att studera eller arbeta utomlands? Eller kanske du är intresserad av att jobba som Au pair eller volontär i ett annat land. UngInfo erbjuder dig tillfället att träffa unga vuxna som har jobbat eller studerat utomlands. Kom och hör dem berätta om sina erfarenheter. Anmäl dig senast 12.9 till UngInfos informatör Mimmi Malik (helsingfors@unginfo.fi).

23.9 kl. 16-17.30
Kulturkick för pedagoger inom skola – drama
Hur integrera drama i andra skolämnen? Vi fokuserar på samhällslära, hälsokunskap och biologi, och funderar på självbild, självförtroende och förmåga att uttrycka sin egen åsikt. Praktiska övningar. Kulturproducent Zusan Söderström leder tillfället. Obligatorisk anmälning: zusan.soderstrom@luckan.fi

24.9 kl. 18
Café Freden – De papperslösas situation i Finland
Välkomna på ett diskussionskafé med sakinlägg och information om de papperslösas situation i Finland idag.
Fritt inträde, kaffeservering. Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors
Café Freden 2014 är ett samarbete mellan Helsingfors fredsvänner och Föreningen Luckan r.f.

29.9 at 1-2.30 pm.
Information session: Study in Finland
Thinking of studying in Finland? Need information about degree programs and admission procedures? Venue: Luckan, Simonkatu 8. Register by September 25th to integration@luckan.fi

* * *

VÅREN 2014

4.2.2014 kl. 17
Nordjobb
Är du intresserad av att sommarjobba i ett annat nordiskt land? Nordjobb erbjuder ungdomar i åldern 18-28 möjligheten att uppleva ett nordiskt land genom arbete, boende och deltagande i kulturella aktiviteter. Nordjobb Mira Korhonen från Nordjobb informerar om Nordjobb, ansökningsprocessen och erfarenheter om att vara en nordjobbare. Anmäl dig senast 31.1 till UngInfos informatör per epost: helsingfors@unginfo.fi.

11.3 kl. 17
Ett komplicerat förhållande till mat
Familje- och psykoterapeuten Laila Ekström talar om hur ätstörningar även drabbar de anhöriga och familjens roll i vården. Rebecka Hägert som lidit av en ätstörning berättar om egna erfarenheter av att ha drabbats och vägen till tillfrisknande. Tillfället riktar sig till alla som arbetar med unga, föräldrar och andra intresserade. Anmäl dig senast 7.3 till UngInfos informatör per epost: helsingfors@unginfo.fi

19.3 kl. 17
Diabetes II och dess behandlingar
Med Mellersta Nylands Diabetesförening MENDI. Sakinlägg av professor Johan Eriksson.
Anmälan till: info@luckan.fi, fritt inträde, servering.

26.3 kl. 17.30
Bokfika – Förklädd och naken (författarträff)
Birgitta Boucht
Vem skriver i mig? Döden.
Vem talar i mig? Livet.
Vem sjunger i mig? Barnet.
Vem rör sig i mig? Myten.
Vem håller ihop mig? Berättelsen.
Förklädd och naken handlar om vänskap, studier, äktenskap, egendomliga sällskap, resor, livet som ensamstående småbarnsmamma, bostadslöshet och aktivism.
Besök förlaget i länken: http://sets.fi

9.4 kl. 17
Hur stöder man unga med stress?
PÅ: G18, Georgsgatan 18, Helsingfors
Christoph Treier föreläser om symptom på stress, stresshantering samt hur vuxna kan identifiera och stöda unga som känner stress eller utbrändhet. Tillfället riktar sig till skolpersonal, andra som arbetar med unga samt för unga som vill lära sig hantera stress. Föreläsningen ordnas i samarbete med, UngInfo, De Ungas Akademi, Krisjouren för Unga, Psykosociala Förbundet. Tillfället hålls på G18, Georgsgatan 18. För mera information om datum och tid, kontakta UngInfos informatör per epost: helsingfors@unginfo.fi.

15.5 kl. 13
BokFika – Känslor äger rum – Pia Ingström
Känslor äger rum består av tre essäer, den första heter Riktiga hem, riktiga liv, den andra Avkopplande betungande – liv och ideal på finlandssvenska landen och den tredje Jag har också bord och stol – Ida Salins liv och arv. Vad är ett hem? Hur blir en bostad ett hem? Det rör sig om att möblera och pynta men minst lika mycket handlar det om att nöta, rådda och förfula.
Besök förlaget i länken: http://sets.fi

RÅDTORG HÖSTEN 2013

5.9 kl. 13 Hälsofrämjande aktiviteter för äldre
Funderar du på vad som är viktigt för att orka i vardagen? God kost, motion, samvaro, vila. Kom med och diskutera och fråga? Med Malin Grönroos, Folkhälsan. Anmälningar: info@luckan.fi Tfn. 0207-738400

26.9 kl. 13 När synen och hörseln blir sämre
Britta Nyberg (rehabiliteringsrådgivare på FSS) berättar om de vanligaste ögonsjukdomarna hos äldre och Moritz Wegar (hörselrådgivare Helsingforsregionens hörselförening r.f.) om problem och vilka hjälpmedlen kan vara och hur man förfar för att få dem. Rådtorget välkomnar frågor. Anmälningar: info@luckan.fi Tfn. 0207-738400

7.11 kl. 13 Hur arbetar man på politisk nivå med frågor om äldre?
Vilka frågor är nu aktuella nu, och kan man påverka beslutsfattare? Kom med och fråga och lyssna. Gunvor Brettschneider, medlem i Helsingfors stadsfullmäktige, informerar och svarar på frågor. Anmälningar: info@luckan.fi Tfn. 0207-738400

BOKFIKA HÖSTEN 2013

12.9 kl. 13 Att berätta sig själv, Merete Mazzarella
Inspirationsbok för den som vill skriva om sitt liv.
I hela sitt vuxna liv har Merete Mazzarella levt skrivande och undervisat andra som skriver. I Att berätta sig själv har hon samlat sina tankar kring att berätta – främst om hur man berättar om sitt eget liv, om det som varit och den man kommit att bli.
Alla har en berättelse, vissa har till och med riktigt rafflande livshistorier, men sätten att uttrycka dem är otaliga. Samarbete med Schildts & Söderström.

 17.9 kl. 13 Pauline Wilhelmine Schmidt – trollkonstnärinna. Elisabeth Sandelin.
Romanen är en berättelse om den första kvinnliga illusionisten som turnerade i Finland åren 1887-1888. En berättelse om dottern till ägaren av en Laterna Magica som hade en längtan att uppträda. Om Pauline Wilhelmine Schmidts väg till att bli en talangfull artist och hur hon med sin fingerfärdighet tog sin publik med storm i en värld hon mötte i slutet av 1800 talet med resande trollkonstnärer, clairvoyanter och vaganter. Om lyckade föreställningar i många av Finlands städer men också om hennes beslut att avstå från sitt artistskap.
Lanseringstillfälle. Eget förlag.

21.9 kl. 14.30 Barnboksfika
Nagu-Nalle
Min Àmor med Henrika Andersson
Nagu-nalle har i åratal samlat damm på hyllan, medan hans bästa vän Benjamin har vuxit. 10-åringar vill inte leka med nallebjörnar, men nu är familjen på väg till Frankrike igen och då får Nagu-nalle följa med, till ett land där solen gassar och naturen doftar. Och kärleken slingrar sig in i både Benjamins och Nagu-nalles liv i den här boken.
Bokens berättare är Nagu-nalle, som skriver ur nalleperspektiv i nalletempo, som han gjorde redan i den slutsålda, omtyckta Nagu-nalles egen bok (2007). Det här är en trygghetsbok, en varm och vänlig högläsningsbok med korta kapitel för små barn och deras föräldrar. Samarbete med Schildts & Söderström.

 24.9 kl. 17.30 NAKEN, en antologi om sorg – Micko Sonck.
Sorgen är oundviklig. Orsakerna skiftar. I boken NAKEN skriver nio personer om hur de drabbats av sorg, och hur de gått vidare. Det handlar bland annat om skilsmässa, om självmord, sjukdom och död.
Under BokFikat läser Mikaela Sonck och Lena Barner-Rasmussen texter ur boken.
Texterna varvas med sång av Frida Andersson. I Samarbete med Schildts & Söderström.

8.10 / kl. 13 ”Adeln och dess hus”
I boken Adeln och dess hus bjuds läsaren att betrakta 1800- och 1900-talets adel och samhälle med Riddarhuset som utkiksplats. Boken uppmärksammar att det i år gått 150 år sedan byggnaden stod färdig. Riddarhusgenealog Johanna Aminoff-Winberg berättar om hur Finlands Riddarhus uppstod som institution och som byggnad. I samarbete med Fontana Media.

3.12 kl. 13 AdvenstBokfika
Borgå stift firar i år sitt 90-årsjubileum. Vilka är utmaningarna, vilka är glädjeämnena? Biskop Björn Vikström diskuterar med May Wikström utgående från två nyutkomna böcker.I samarbete med Fontana Media.

17.10 kl. 17.30 Lärarrummet
Lärarrummet är en arbetsplatsroman, en berättelse om skolan bakom läroplanerna, mest om lärare och lite om elever. Inga riktiga personer men situationer och händelser som jag tror att många i det här yrket kan känna igen. Jag har försökt få med både det komiska, tragiska och det tragikomiska i mitt yrkesliv och nästan till och med åstadkommit en sexscen! Med Annika Luther i samarbete med Schildts & Söderström.

_____________________________________________

Våren 2013

Rådtorg 22.1 kl. 13-14  Närståendevård i teori och praktiken – vem hjälper?

I Finland finns det ca 300 000 närståendevårdare. Tack vare närståendevårdarnas tid och kraft, omsorg och kärlek kan människor som inte klarar sig utan hjälp bo kvar i sitt eget hem. Närståendevårdarnas insats är ovärderlig för oss alla. Allt för många närståendevårdare stretar på utan hjälp och stöd. Tröskeln för att be om hjälp är ofta hög: många tycker att de nog klarar sig ändå eller att det är så krångligt att söka upp och ansöka om stöd. Meningen är att de som behöver ska få hjälp. Vi har en lag om stöd för närståendevård, stöd från både kommuner, FPA och tredje sektorn. För att bygga upp en fungerande vardag behöver både närståendevårdare, vårdtagare och övriga närstående handräckning i olika utsträckning och av olika slag. – Jonna Skand från Folkhälsan leder rådtorget. Anmälningar: info@luckan.fi Tfn. 0207-738400

Rådtorg 26.2 kl. 13-14 ”Avfall, vad är det?”. 

Hur hantera avfall på bästa sätt? Vad bör hanteras på ett speciellt sätt och varför?

Hushållets avfallshantering diskuteras med Tomas Söderström, materialchef på Kuusakoski

Oy. Anmälningar: info@luckan.fi Tfn. 0207-738400

 

Föreläsning 26.2 Kl. 17:30-19 AdHd i vardagen i barnfamiljer

Föreläsning av Nina Mahlberg från Barnavårdsföreningen och AdHd-Centret i Finland

Riktat till föräldrar med barn i daghemsålder som visar symptom på AdHd, samt föräldrar med redan diagnostiserade barn. Även övriga intresserade är välkomna.

– Vad är AdHd?

– I vilken ålder kan symptomer börja synas, och vilka är kriterierna?

– Var går gränsen från normal överaktivitet och ouppmärksamhet till symptom på AdHd?

– Hur påverkar AdHd barnets utveckling?

– Hur sköter man bäst om ett barn som är överaktivt och impulsivt?

– Hur underlättar man både familjens och barnets vardag?

Vi uppmuntrar till diskussion efteråt. Fritt inträde.

Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors. Arr: Luckan r.f och Sydkustens landskapsförbund

Anmälningar: Zusan Söderström zusan.soderstrom@luckan.fi Tfn 044-2777561

 

Föreläsning 27.2 kl. 17.30 Jämställt arbete med barn och unga

Malin Gustavsson, konsult i jämställdhet och mångfaldsfrågor, berättar om hur man kan främja ett mer jämställt arbete med barn och unga med hjälp av olika material som finns på området. Anmälningar: Zusan Söderström zusan.soderstrom@luckan.fi Tfn 044-2777561

 

Föreläsning 12.3 kl. 17:30 Barnskyddet i Finland – föreläsning av Reetta Peltonen och Bettina von Kraemer

Riktat till skolpersonal, lärare och assistenter samt övriga intresserade. Jurist Reetta Peltonen berättar om barnskyddslagen i Finland. Socialarbetare Bettina von Kraemer informerar om hur skolpersonalen bör reagera då det misstänks att ett barn blir illa bemött hemma, samt hur en barnskyddsanmälan görs och vad följderna för anmälningen är. Syftet med föreläsningen är att öppna barnskyddsprocessen och påverka de rådande uppfattningarna inom barnskyddsarbetet. Vi uppmuntrar till diskussion efteråt. Fritt inträde.

Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors. Arr: Luckan r.f och Sydkustens landskapsförbund

Anmälningar: Zusan Söderström zusan.soderstrom@luckan.fi Tfn 044-2777561

 

Rådtorg 26.3 kl. 13-14 Problem med minnet- när söka hjälp?

Alla problem och svårigheter som har med minnet att göra behöver inte vara förenade med en minnessjukdom. Minnesproblem måste ändå alltid utredas för att orsaken till problemen skall kunna kartläggas och åtgärdas.  När söka hjälp? Var söka hjälp? Vilken hjälp kan man få?  Vad är en minnessjukdom? Camilla Fagerström från Minnesrådgivningen i Helsingfors berättar och svarar på frågor. Anmälningar: info@luckan.fi Tfn. 0207-738400

9.4  Frågor om It och webb för nybörjare?

Hur komma igång med att använda datorn? Varför hittar jag inte det jag söker? Ingen fråga är för ”dum”. Kom med och diskutera och fråga Sebastian Weckman, It-handledare på Luckan. Anmälningar: info@luckan.fi Tfn. 0207-738400

 

 

_________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Våren 2012

Tips, temainlägg och diskussion, se närmare verksamhet för Babycafé här.

Anmälningar och information:
e-post: info@luckan.fi
tfn. 0207 – 738 400

21.2 kl. 14-15 Senior Rådtorg – Bemötandet av person med nedsatt minnesförmåga eller minnessjukdom

– När glömskan är ett problem
– Vad är bra att veta och tänka på
– Då det kör ihop sig, etiska dilemman
Helena Ahlers vårdutvecklare på Folkhälsan informerar.

22.3 kl. 14-15 Senior Rådtorg – Hjärngymnastikens effekter!

Kan vi seniorer förbättra vårt minne? Hur behåller vi vårt minne i hög ålder? Kom med och
diskutera och få praktiska råd i ett högaktuellt ämne. Hälsovårdare Margareta Holmberg
leder föreläsningen, där också enklare övningar ingår och vägkost för hemövningar delas ut.

27.3 kl. 12-13 Rådtorg – ”Socker på gott och ont”
Lisbeth Eriksson tar upp socker som ett naturligt konserveringsämne, smaksättare, viktig
ingrediens i matlagning och bakning mm. Samtidigt informeras om industrins allt sötare
produkter, beroendeframkallande, inflammationer, karies osv. Föreläser: Lisbeth Eriksson
från Marthaförbundet Arr: Marthaförbundet och Luckan i huvudstadsregionen

____________________________________________________________________

HÖSTEN 2011

19.10 kl. 14-15
Senior rådtorg – Litteratur för äldre och Lättlästa böcker
Rådtorget ger information om var, hur och när man kan hitta litteratur i Helsingfors. Nyfiken på bibliotekens nya läsplattor? Vad erbjuder Nifin? LL-Center och läsombundsmanna tjänsten? Kom och lyssna och bli inspirerad av litteratur i stort. Rådtorget arrangeras i samarbete med Luckan, Nifin, LL-Center och Helsingfors stadsbibliotek. Välkommen! Anmälningar: info(a)luckan.fi

16.11 kl. 14-15
Senior rådtorg – Chockladprovning och information om kakaons hälsoeffekter
Ett litet fördrag om kakaon ursprung. Allt från böna till färdig produkt. Vi kommer att diskutera skillnaden mellan choklad och choklad samt hur tillverkning sker. Under föredraget så ges smakprov på olika choklader som är helt unika på både smak och karaktär på grund av sin härkomst. Gourmet Akademien och Jonas Hoffsten leder rådtorget. Välkommen! Anmälningar: info(a)luckan.fi

14.12 kl. 14.15
Senior rådtorg – Lättlagade julmenyer
Kom och lyssna på hur man med enkla knep och medel tillreder enkla juldelikatesser. Ett smakprov utlovas, samt ett litet recepthäfte. Välkommen! Rådtorget leds av Larrie Griffis. Anmälningar: info(a)luckan.fi

Våren 2011

31.1 kl. 17-19
Rådtorg – Barns självkänsla och självbild
Hur kan näromgivningen stärka och utveckla barnets självbild och förtroende?
PsM och leg. psykolog Mikaela Särkilahti ut begreppen självkänsla, självbild och tillit. Hon talar även om hur självkänslan och självförtroende utvecklas. Vidare tar hon upp den tidiga anknytningen och hur den påverkar vår känslomässiga utveckling och känslomässiga intelligens.
Tillställningen är avgiftsfri och är riktad till föräldrar, ungdomsledare, personal inom utbildningssektorn och övriga intresserade.
Anmälning: unginfo(a)luckan.fi  eller tel: 020 773 8403

8.2 kl. 16.30-18
Är din utbildning på hälft?
Kom och få tips om hur du kan slutföra dina studier som arbetslös eller medan du arbetar! Utbildningsrådgivare Henry Streng från Helsingfors TE-byrån berättar om möjligheten att studera som arbetslös och Anna Sarnasto från Utbildningsfonden informerar om stöd för personer i arbetslivet som önskar slutföra sina studier. Anmäl ditt deltagande senast 7.2 till bridge(a)luckan.fi

9.3 kl. 17
Rådtorg – Familjejuridik i vardagen
Vad innebär äktenskapsförord? Hur ser arvsordningen ut? När lönar det sig att upprätta ett inbördes testamente? Jur.mag Marcus Kevin reder ut de juridiska begreppen och går igenom den nya sambolagens huvuddrag. Tillställningen är gratis och riktad till alla intresserade. Anmälning: unginfo(a)luckan.fi eller tel: 020 773 8403

17.3 Kl. 14-15
Rådtorg – Behåll matlusten på äldre dagar
Matglädje och ett gott näringstillstånd höjer livskvalitén och hälsan. Linda Hongisto, kostrådgivare på Folkhälsans Förbund, inleder en diskussion om mat och matlust. Hur kan vi upprätthålla matglädjen på äldre dagar? Adress: Luckan, Simonsgatan 8. Avgiftsfritt. Anmälan till: info(a)luckan.fi

7.4 kl. 14-15
Rådtorg – Lätta motionsövningar att göra hemma
Du får tips på enkla rörelser som bl.a. förstärker benmusklerna, förbättrar balansen och ökar rörligheten i axlar. Föreläsare: Birgitta Lindberg, Planeringsansvarig lärare i motion och hälsa, Helsingfors ARBIS. Vi gör övningarna med hjälp av en stol. Adress: Luckan, Simonsgatan 8. Avgiftsfritt. Anmälan till: info(a)luckan.fi

Hösten 2010

14.9 kl.17-18.30
Rådtorg om hållbar ekonomi
Marthaförbundets expert Janine Smeds ger matnyttiga tips och råd om hur man lever ekonomiskt under studietiden och i vardagen. För studerande och andra intresserade. Adress: Luckan, Simonsgatan 8.
Avgiftsfritt. Anmälan  till: unginfo(a)luckan.fi

16.9. kl. 12-13
Kraft av höstens skörd
Elisabeth Eriksson från Marthaförbundet ger tips och råd på hur vi genom att äta mångsidigt och hälsosamt orkar genom hösten och håller oss pigga och glada.

22.9 kl. 10.30 Babycafé
Sångstund, fritt umgänge, lek, kaffe med tilltugg.

23.9 kl. 11-13
Tillbaka till studie- eller arbetslivet!
Funderar du på att söka ett jobb eller en studieplats efter en tid hemma med barnen? Nancy Hursti från Familia club diskuterar olika möjligheter för invandrarkvinnor att komma med i arbets- eller studielivet efter att ha tagit hand om barnen hemma. Urabaari vuxenhandledningscentret informerar om vilken hjälp de kan erbjuda och ARBIS informerar om sitt kursutbud. Barnen är välkomna med.
Anmäl dig senast 8.10.2010 per e-post
bridge(a)luckan.fieller ring 040-4859636 (Evenemanget går på engelska)

21.9 kl.14-15
Säkra din ekonomi inför hösten
Marthaförbundets ekonomirådgivare Janine Smeds håller en föreläsning om ekonomi i vardagen så att du kan spara en slant.

5.10 kl 14-15
Vår bästa tid är nu?
Ålderdomen är ett lika krävande utvecklingsskede i en människas liv som barndomen, ungdomen eller medelåldern. Sjukhusprästen Ann-Sofi Storbacka inleder en diskussion om den goda kontra den skrämmande ålderdomen. Hur kan man tackla de förändringar i livet som åldrandet för med sig?

6.10 kl. 10.30 Babycafé
Inbjuden gäst / Sångstund, fritt umgänge, lek, kaffe med tilltugg.

13.10 kl.17-18.30
Rådtorg om läs-och skrivsvårigheter
Speciallärare Anna Björses ger tips och råd i hur man underlättar och hjälper barnen med läs- och skrivsvårigheter. För personer inom utbildningssektorn, föräldrar och andra intresserade.

20.10 kl. 10.30 Babycafé
Inbjuden gäst / Sångstund, fritt umgänge, lek, kaffe med tilltugg.

25.11 kl. 16.30-18.30
Utbildningsstigar från daghem till universitet
Vilka utbildningsalternativ står till buds för barn i olika språkliga daghem? Anmäl dig senast 21.11.2010 per: e-post bridge(a)luckan.fitel. 040-485 9636 (Evenemanget går på engelska)

3.11 kl. 10.30 Babycafé
Vi pysslar farsdagskort. Sångstund, fritt umgänge, lek, kaffe med tilltugg.

17.11 kl. 10.30 Babycafé
Mat – Elisabeth Eriksson från Marthaförbundet besöker oss och tipsar om och diskuterar enkel och hälsosam mat för små barn och deras föräldrar.

9.12 kl. 12-13
Rådtorget inhiberat, flyttas till våren.
Vinterns vitaminer. Elisabeth Eriksson från Marthaförbundet ger tips och råd om vinterns viktiga vitaminer så att du orkar och mår bra i vinterkylan.

15.12 kl. 10.30 Babycafé
Vi sjunger julsånger och blir bjudna på pepparkakor och glögg. Ta gärna med tomteluva.

Våren 2010

9.2 kl. 14
Kosten viktig vid hjärt- och kärlsjukdomar
Ena dagen margarin andra dagen smör, aldrig bra hur vi än gör? Förvillande information, men visst finns det mat vi mår bra av. Kom med och diskutera den spännande matvardagen!

16.2 kl. 17.30
Sommarjobbsinfo för unga
Ung Info handleder unga i att hitta ett sommarjobb. Infotillfället innefattar allt från att skriva ansökningar och CV till att hitta ett sommarjobb, som lämpar sig just för dig. Informationen riktar sig i första hand till unga, som söker sitt första sommarjobb eller behöver handledning i arbetssöknings-processen.

2.3 kl. 14
Vitaminer ur kosten
Genom en mångsidig kost får vi i oss alla behövliga vitaminer, stämmer det? Tips och inspiration för att med bra kosthållning bota råd på vårtröttheten!

2.3 kl.17
Barn och nedstämdhet
Barn och ungas psykiska illamående har lyfts fram kraftigt i media under den sista tiden. Evenemanget lyfter fram problematiken och behandlar stödåtgärder. Rådtorget leds av kurator Nina Jansson, och riktar sig till föräldrar, lärare och sakkunniga.

3.3 kl. 17
Möjligheter att åka utomlands för ungdomar
Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete (CIMO) presenterar möjligheter för unga att åka utomlands på praktik, för att jobba eller studera. Infotillfället är riktat till unga mellan 15-20 år.

9.3 kl. 18.00
RÅDTORG – Förebyggande arbete mot alkohol- och rusmedelmissbruk
Tips på vad man kan göra vid beroendebeteenden bland såväl unga som vuxna. När vi diskuterar rusmedel är det viktigt att ta hänsyn till samhällsnormen för normalt rusmedelsbruk. Fundera kring vad ett accepterat rusmedelsbruk är, vad är normal alkoholkonsumtion? De flesta vill väl anse sin konsumtion som normal. Så vem bidrar då så stort till de enorma mängder alkoholrelaterade vålds-, olycks-, sjukdoms- och dödsfallen i vårt land? Är vår ”normala” konsumtion – om inte hälsosam – så riskfri? Knappast. Med Anne Ahlefelt, utbildare på Elämä On Parasta Huumetta

16.3 kl. 17.30
Hur skall min höst se ut? (för ungdomar)
Framtidsplanering tillsammans med kreativitetscoach Marie Mikkonen. Vad skall du göra nästa höst – jobba, studera eller starta eget? Börja planeringen redan nu.

6.4 kl. 17.30
RÅDTORG – Massageverkstad
Kom och bekanta er med massagetekniker från när och fjärran. Kaspar Ikäheimo föreläser och förevisar enkla men effektiva övningar som verkar avslappnande och uppiggande på kropp och själ. Ta med underlag, evenemanget är kostnadsfritt, förhandsanmälan till: info(a)luckan.fi

10.4 kl.10
Skaffa dig ett hygienpass (för ungdomar)
Ett hygienpass kan vara bra att ha, då man söker t.ex. sommarjobb. Du har möjlighet att bekanta dig med frågorna på förhand. Efter godkänd tent får du ett intyg. Begränsat antal platser.

Hösten 2009

7.10 kl. 10.30
Babycafé Sångstund med Anna Brummer

8.10 kl. 14 – 16
Rådtorg: Må bra!
Må bra till kropp och själ med hjälp av antioxidanter och tibetanska rörelser. Elisabeth Eriksson från Marthaförbundet informerar om varför det är viktigt med antioxidanter och ger tips om man använder dem i vardagsmaten. Gymnastiklärare Irja-Leena Freund förevisar enkla tibetanska rörelser som lämpar sig för alla och som tar lite tid i anspråk. Dina viktigaste muskelgrupper får effektiv träning och din kropp den avslappning som behövs för att nå välbefinnande och balans. Ta på dig bekväma kläder och lämpligt underlag om du vill prova på övningarna. Vi bjuder på frukt och juice.
Anmälan senast den 7.10 till info(a)luckan.fi

13.10 kl 17
RÅDTORG: Nätmobbning Med Marko Forss, nätpolis
Mobbning på nätet sker oavbrutet, kom och lyssna på verkligt fakta om nätmobbning.

21.10 kl. 10.30
Babycafé
Doctagon. En representant från Doctagon berättar om deras verksamhet.

21.10 at. 17
Integration Association Fair 2009
Luckan, Simonkatu 8, Helsinki
Multicultural Finland, in co-operation with Moniheli and Bridge, are organizing an open get together (“meet and greet”) fair for associations involved in immigration and integration issues within the Helsinki region. The aim of the fair is for associations to interact and liaise with each other and form functional activity models for the future. Each association that register their participation will be offered a table stand (or booth) for information materials and the possibility to present their commissions to the other participants and to the public. The participants will further be offered free information space on Multicultural Finland’s website and in a printed material (brochure) out in the spring 2010. It is important that representatives from the third sector involved in integration related issues start to develop deeper cooperation with each other, to play an important role in shaping the future of the ongoing immigration (integration) process. By this first in a series of association fair events we hope to strengthen the voice of third sectors and grassroots associations in the field of integration in Finland. Please register to: byoma.tamrakar(a)gmail.com by the 10.10.2009. For questions or information concerning the programme please contact. norrbom(a)gmail.com

22.10 kl. 17 – 18.30
BRÅDSKANS ONDA CIRKEL – HUR SKA MAN KOMMA UR DEN?
Marianne Carlson från Ideco Business Training-IBT Finland talar om det
aktuella temat, tid- och stresshantering.
Idag är den första dagen av resten av ditt liv och din tid är det mest värdefulla du har. Vi talar om balansen mellan olika tider i ditt liv och dess betydelse för din hälsa och för förebyggandet av stressen. Servering av aromatiskt te med honung.
Anmäl deltagande till info@luckan.fi senast den 21.10.

29.10 kl. 13
Må hälsa, lycka och harmoni, få bli er framtidsmelodi!
Rådtorg riktat åt närstående vårdare och andra i liknande situationer och uppgifter.
Dagen öppnas med musikinslag Carl-Mikael Suomivuori
13.15-13.45 ”Ät och må bra” (på svenska)
Berit Haglund, näringsterapeut
– Berättar om mångsidig kost, regelbundna måltider, D-vitamin, mjölksyrabakterier
13.45-14.00 Kaffepaus
14.00-14.30 Info om handmassage och taktil stimulering (på svenska)
Gun Sjöblom och Anna-Karin Nygrén
– Demonstration
14.45-15.15 ”Ät och må bra”
Berit Haglund, näringsterapeut
– Berättar om mångsidig kost, regelbundna måltider, D-vitamin, mjölksyrabakterier
14.45-15.30 Handbehandlingar
13.15-14.15 Osteopatens ”rådhörna” (på finska)
Aleksi Bergman, osteopat
-Ger råd och tips, svarar på frågor
– Demonsterar behandlingar
15.30 Dagen avslutar
Huvudarrangör
Helsingfors stad / Enheten för äldreomsorg
Stöd för närståendevård
Föreningen Luckan i huvudstadsregion r.f.

3.11 kl. 17
RÅDTORG: Sexualrådgivning Med Patricia Tesleff sexualrådgivare på Folkhälsan. 
Frågor angående sexualitet, som inte alltid får ett svar kan bli besvarade under rådtorget. Plats: Luckan, Simonsgatan 8. Anmälningar: unginfo(a)luckan.fi

5.11 kl. 14
Fixa festen hållbart!
Temat för höstens andra seniorrådtorg är Fixa festen hållbart! Marthaförbundets rådgivare ger enkla tips till alla som vill ordna en lyckad fest på ett hållbart sätt.
Plats: Luckan, Simonsgatan 8. Anmälningar: info(a)luckan.fi / 020 7738 400.

18.11 kl. 10.30
Babycafé
Annika Sandelin, författare och biliotekarie, berättar om Babypoesi och litteratur för småbarn.

1.12 kl. 17
Yrkesinfo: Musikalartist
Hur ser en arbetsdag ut för en musikalartist? Acapella gruppen Fork kommer och informerar till Ung Info, Luckan, Simonsgatan 8. Anmälningar: unginfo(a)luckan.fi

9 .12 kl. 10.30
Babycafé
Vi har en Julfest

>————– Notera Unionens Juristjour för kvinnor —————<
UNIONENS JURISTJOUR FÖR KVINNOR BÖRJAR IGEN PÅ SVENSKA.
Kvinnoförbundet Unionen erbjuder avgiftsfri juridisk rådgivning för kvinnor i Helsingfors from. 3.9.2008. En svenskspråkig jurist är på plats: 24.9, 29.10 och 26.11. Den svenskspråkiga jouren är ett samarbete med Helsingfors svenska Marthaförening r.f., tfn 09 643 158

Hösten 2009

1.9 kl. 17
RÅDTORG
Ungdomskriminalitet med ungdomspolisen Claus Hindrén

2.9 kl. 14 – 16
Rådtorg om hållbar livsstil hela livet ut
Ekologirådgivare Camilla Sederholm Luckan för att tala om att prioritera och att gräva där man står, utan att behöva räkna fotspår och utsläpp. Det handlar om att kompromissa och fundera på vad som är rätt och fel för att kunna göra mer hållbara val varje dag. Det bjuds på praktiska tips på hur man i vardagen kan leva mera ekologiskt. Vänligen anmäl dej senast 28.8 per epost info(a)luckan.fi, eller per telefon: 0207- 738400

23.9 kl. 10.30
Babycafé
Klädbyte (föräldrarna ges chans att byta bort de barnkläder som de inte längre behöver mot någonting de kan ha nytta av)

6.10 kl. 18 – 19.30
RÅD OM HUR MAN KAN STÖDA BARN MED KONCENTRATIONSSVÅRIGHETER (klicka här för presentationen)
Den 6 oktober kl. 18.00 talar psykolog Mikaela Särkilahti från Ord och Mening om stödformer för barn med koncentrations- och uppmärksamhetssvårigheter. Det handlar om orsak och definition, om vilka diagnostiska kriterier som förekommer, och hur man kan förbättra koncentrationen. Hur framträder det hela i skolan och hemmet, och vilken hjälp finns att tillgå, vad kan vi vuxna göra för att hjälpa barnet? Efter en timmes sakinlägg går det bra att ställa frågor och få tips och råd. Plats: Luckan, Simonsgatan 8, i Forumkvarteret. Anmälan senast 3.10 till info(a)luckan.fi, eller per telefon 0207-738400.
Litteraturtips om Koncentrationssvårigheter och dylikt. Michelsson, Saresma, Valkama & Virtanen : MBD ja ADHD
Cleve: Från kaos till sammanhang
Quinn & Stern: Jarruta!
Honos-Webb: Så lyfter du fram styrkorna hos barn med ADHD
Kadesjö: Barn med koncentrationssvårigheter
Aro & Närhi: Tarkkaavaisuushäiriöinen oppilas luokassa (Niilo Mäki institutets publikation)

Våren 2009

20.1 kl. 14 – 15.30
RÅD om mat och hälsa för lite äldre
E fter jul är det dags att ta itu med bättre och hälsosammare vanor. Du som senior får råd och tips på god och vettig mat som får Dig att må bättre. Kom och diskutera matvanor och hälsa, trender och traditioner med Marthaförbundets hushållsrådgivare Elisabeth Eriksson.
Anmälningar emottages senast 16.1 vänligen till Luckan Info, tel. 0207-738400 eller per epost: info(a)luckan.fi
Vi bjuder på frukt och juice.

22.1 under öppethållning
Ekologisk mat
Vi visar en monter som presenterar ekologiska livsmdel. Vi bjuder kunderna på ekologiskt te.

27.1 kl.17-19
Info om sommarjobb för unga
Ung Info informerar dig om hur hitta ett lämpligt sommarjobb för sommaren 2009 på ett smart sätt. För mer info se: www.unginfo.fi

11.2 kl. 10.30 – 12.30
Babycafé
Vi besöker Familia Clubs multikulturella familjecafé i Gamlas. Förhandsanmälan till ida(a)kvinnoforbundet.fi eller 050 538 1594 senast 9.2. För närmare information se mammapappa.com eller kontakta Ida i januari.

25.2 kl. 10.30 – 12.30
Babycafé
Juulia Salonen presenterar Me&I:s vårkollektion. Inget köptvång!!!

10.3 kl.17-19
Guide till en grönare vardag
(UI)Verandan, fritt inträde.

11.3 kl. 10.30 – 12.30
Babycafé
Barn och språk. Johanna Sallinen, Folkhälsan

17.3 kl. 17 – 19
Studiemöjligheter efter gymnasiet
(UI) Verandan, fritt inträde

19.3 kl. 14- 15.30
Föreläsning och diskussionstillfälle för dig med diabetes typ 2.
Tips och ideér på hur du enkelt håller balans i sockerkurvan. Plats: Luckan i Helsingfors, Simonsgatan 8, tfn 0207738400.
Missa inte: 16.4 kl.15-18
Praktisk matlagning på FSM, Lönnrotsgatan 3 A 7, Helsingfors
Kom och kocka smartha,lätta rätter inför våren.
Kursen riktar sig i första hand till personer som deltagit i föreläsningarna på
Luckan. Även andra som intresserar sig för god mat är välkomna. Begränsat antal
platser. Anmälningar till E. Eriksson tfn 09-69622560, senast 14.4

8.4 kl. 10.30 – 12.30
Babycafé
Hälsosam och ekonomisk mat?

6.5 kl. 10.30 – 12.30
Babycafé
Avslutning: Sånger, rim och ramsor tillsammans med Anna Brummer?

2008

9.1 kl. 11
Babycafé
Hur stöda barnets språkutveckling?
Med Johanna Sallinen från Folkhälsan. Om barns språkutveckling i allmänhet och om hur man kan stöda vårt barn oberoende av om familjen har ett eller flera språk.

22.1 kl 16
Rådtorg – Sommarjobb
Söker du sommarjobb för sommaren 2008? Ung Info:s Rådtorg om sommarjobb hjälper dig komma igång med jobbsökandet. Vi handleder i ansökningsförfarandet och hjälper med att skapa en CV. Rådtorget riktar sig till unga i åldern 15-25 år. Ung Info:s ungdomsinformatörer Frida Westerback och Pia Stråhlman drar Rådtorget tillsammans med Janine Smeds från Marthaförbundet.

23.1 kl. 11
Babycafé
Hur fungerar tvättbara blöjor?
Med Tanja Korhonen från Kestovaippayhdistys.

6.2 kl. 11
Babycafé
Träffen inleds med en sångstund, lek och diskussioner.

20.2 kl. 11
Babycafé
Ekonomisk och hälsosam.
Mat med Elisabeth Eriksson från Marthaförbundet

5.3 kl. 11
Babycafé
Träffen inleds med en sångstund, lek och diskussioner.

19.3 kl. 11
Babycafé
Träffen inleds med en sångstund, lek och diskussioner.
Påsktema

1.4 kl. 16
Rådtorg – Sommarverksamhet
Ung Info, Folkhälsan och andra finlandssvenska organisationer presenterar sin sommarverksamhet för barn och unga under sommaren 2008.

2.4 kl. 11
Babycafé
Att orka som förälder
Med Anna Lena Karlsson-Finne som inledare. Om hur vi som föräldrar ska orka vara föräldrar med allt vad det innebär; uppfostran, nattvak och trotsperioder. Det är inte lätt alla gånger när orken tryter, men det finns både extern hjälp att få och sätt vi själva kan motivera oss själva att klara vardagen.

16.4 kl. 11
Babycafé
Träffen inleds med en sångstund, lek och diskussioner.

28.4 kl. 16
Rådtorg – Mentorskap (Presentation i pdf format)

30.4 kl. 11
Babycafé
Träffen inleds med en sångstund, lek och diskussioner.
Dagens tema: Vappen fest för de små

13.5 kl. 16
Rådtorg – Passioner och relationer (Presentation i pdf format)
Hur håller man lågan brinnande och parförhållandet i liv, trots vardagstristess? Är det mera huvudvärk än herdestunder? Tips och goda råd ges av relations- och sexualexperter.

14.5 kl. 11
Babycafé
Träffen inleds med en sångstund, lek och diskussioner.

28.5 kl. 11
Babycafé
Träffen inleds med en sångstund, lek och diskussioner.
Uteträff i park beroende på väder.

17.9 kl. 10.30
Babycafe
Småbarnsfamiljers ekonomi
Med Janine Smeds från Marthaförbundet. Vilka är de stora utgifterna i en småbarnsfamilj och i vilken ända kan man börja spara? Vad ska man se upp med? Praktiska tips om hjälpmedel för att göra upp budget och följa med den dagliga ekonomin.

19.9, 24.10, 21.11, 15.12 kl. 10
TEAM BINGU – familjecafé
Är ditt barn eller skall ditt barn bli tvåspråkigt?
”Bingu” är en grupp för tvåspråkiga barn och deras föräldrar. I den här ”mammagruppen” kan du träffa andra föräldrar som kämpar med likadana frågor som du kring tvåspråkigheten. Du har en chans att vädra dina egna och dra nytta av andras erfarenheter.
Gruppen träffas på Luckan i centrum av Helsingfors (i hörnet av Simons- och Georgsgatan, vagningång via Forum). I huvudsak är programmet fritt, men ibland bjuds det in experter, t.ex. i tvåspråkighetsfrågor eller föräldraskap. Då börjar programmet ca kl.10.30. Två- och flerspråkigheten är ingalunda enbart en fråga för finsk- och svensktalande utan även andra kombinationer finns. Alla är välkomna! På träffarna bjuds på lunch och kaffe/te och därför önskar vi att du meddelar om ditt deltagande per email till susanna.korpivaara@kolumbus.fi eller sms 0400322432 några dagar före träffen.

26.9
Inspirationsträff med Ung Info
UI & M-klubben, Frida

27.9 kl. 11-18
Må bra dag för kvinnor
Glöm vardagens stress och ge dig själv några timmar då du får rå om dig själv i trevligt sällskap – det är du värd!
Program
11.30 Välkomstord och välkomstjuice
Blodtrycksmätning Laura Finne-Elonen
Infomaterial m.m.?
12.00 Rygg- och nackgymnastik Daniela Grundström
Avslappningsövningar
12.45 Lunch på partikansliet
Sallad + bröd
Kaffe/te
13.30 Inre och yttre skönhet Heidi Kjellman
14.00 Avslutning
Anmäl dig senast torsdag 25.9 kl. 15.00 till ida.stolt-haglund(a)kvinnoforbundet.fi eller 050 538 1594.
Välkommen!

2.10 kl. 17
Information för invandrarorganisationer
Bridge (Luckan) presenteras för organisationer som arbetar med invandring och invandrar organisationer.

3.10 Icke tidsbestämd aktivitet
Lycka till! – seminarium
OBS: Hålls i SFV-salen.

8.10 kl. 10.30
Babycafe
Träff med sångstund, lek, fri diskussion och trevlig samvaro.
arr. Luckan och Mammapappa.com

14.10 kl. 18.15
RÅDTORG Pedagoger mötas
Svenskspråkiga skolor som mångkulturella rum?
En växande andel av eleverna i den finländska skolan har rötter och
kulturella band som sträcker sig utanför Finlands gränser. Även
svenskspråkiga skolor präglas allt oftare av mångkulturella inslag.
Det finns ett växande behov av kunskap om vilka krav detta ställer på
vår skola. Kom med och diskutera kring huruvida svenskspråkiga skolor
kan erbjuda en positiv integrationsmiljö. Vad innebär det att vara i
minoritet i en minoritetsskola? Kan den finlandssvenska skolan erbjuda
mångkulturell undervisning?
Inlägg av lärare Pia Mikander, fil.mag, Milena Parland
samt forskare Jan-Erik Mansikka
Anmälningar till: jessica.lerche(a)luckan.fi

16.10 kl. 17
Varför rösta i Kommunalvalet?
Arr. Ung Info

22.10 kl. 10.30
Babycafe
Första hjälpen för småbarnsföräldrar
Med Carin Westerholm från Finlands Röda Kors. En olycka händer så lätt. Vad ska man göra när barnen slår sig, skär sig, faller eller sätter något i halsen? Vanliga olyckor som småbarn råkar ut för och hur man sköter dem.

5.11 kl. 10.30
Babycafe
Träff med sångstund, lek, fri diskussion och trevlig samvaro
arr. Luckan och Mammapappa.com

13.11 kl. 17 – 20
RÅDTORG – Novembernjutning (Verandan)
Arr. Ung Info

19.11 kl. 10.30
Babycafe
Bokprat och babypoesi
Med Annika Sandelin från Richardsgatans bibliotek. Exempel på bra barnböcker och smakprov på babypoesi.

3.12 kl. 10.30
Babycafe
Bokprat och babypoesi, Annika Sandelin, Richardsgatans bibliotek
arr. Luckan och Mammapappa.com

17.12 kl. 10.30
Babycafe
Tomtefest med julpyssel och julsånger
arr. Luckan och Mammapappa.com

2007

11.9 kl. 18 – 20
Rådtorg – Hur stöda barn med inlärningssvårigheter?
Målgrupp: föräldrar, eftisledare, lärare, skolassistenter m.m.
Anna Simonsen: Hur motivera ungdomar (med inlärningssvårigheter) till läxläsning?
Jessica Lindman: Inlärning och motivation, praktiska tips kring läx- och provläsning:
Svensk socialservice (sosve), Hero, Folkälsan, Sosve, Marta.

19.9 kl. 14 – 16
Rådtorg – Om studiestöd, studieteknik och övrigt nyttigt!
Anne-Maj Glad föreläser om studiestöd med mera. Ung Info bjuder på tips om bättre studie-, minnes- och anteckningsteknik. Med hjälp av tekniker, som t.ex. Mind-map, snabbläsning, effektiv läsning och en bra studieorganisation är det lätt att förbättra sina studieresultat. Marthaförbundets expert Janine Smeds ger konkreta tips om hur man får ekonomin att hålla ihop med studiepenningen. Målgrupp: studerande.

25.9 kl. 12 – 14
Rådtorg – Senior
Folkhälsan, Martha, Svenska pensionärsförbundet, FPA. Kom och hämta broschyrer.

9.10 kl. 17 – 19
Rådtorg – Stöd för personer med specialbehov och deras närmaste
Målgrupp: utvecklingsstörda personer och personer med särskilda behov. FDUV:s och de lokala DUV-föreningarnas verksamhet. LL-Center, Steg för Steg, Lärum, Sesam, DuvTeatern. Övriga medverkande: Finlands Svenska Marthaförbund – hur tillreda enkelt billig och hälsosam mat? Sosve, Vernissage fotoutställning ”Vita Skuggor” av Stefan Bremer.

17.10 kl. 11 – 13
Rådtorg – Babycafe
Karriär eller hemma-mamma / pappa?
Målgrupp: föräldrar med barn från 0-7 år.
Marthaförbundet – om hälsosam mat för hela familjen, ekonomi
Sosve – (dagvård i Hforsregionen, privat/kommunal)
Tygblöjor, Shalar (bära bebisen), Poduktförevisningar – Bona, Hipp mm.

13.11 kl. 17 – 19
Rådtorg – Novembernjutning
När novembermörkret lägger sig är det dags att lysa upp vardagen. Gör det i Luckan! Kom och bekanta dig med alternativa behandlingsmetoder. Minimässan erbjuder bl.a.: Indisk huvudmassage, Klassisk massage, Pranic healing, Reiki, Rosen – metoden, Zon och Värmestensterapi. Finlands svenska marthaförbund bjuder på hälsorecepet samt vitaminbombs-coctails, som piggar upp
i novemberrusket.

14.11 kl. 11 -13
Rådtorg – Babycafe
Tvåspråkighet / stärka svenska språket i tvåspråkiga familjer
Vi lär oss ramsor och rim
Medverkande: Sydkustens landskapsförbund Monica Martens