Registrering & Ansökan

Här kan du bekanta dej med några fraser, som är bra att lära sig då man betjänar på svenska.

Informations- och kulturcentret Luckan tar ett konkret initiativ för att förbättra den svenska kundservicen i huvudstadsregionen. Många kunder, som besöker Luckan, önskar få information om var man kan få betjäning på svenska; vilka butiker som har svenskspråkig betjäning, vilka restauranger som har menyer på svenska, var man kan klippa håret på svenska med mera. Här har vi noterat att det finns utrymme för förbättring!

Vi riktar oss till företag i regionen som vill profilera det svenska och på olika sätt förbättra den svenskspråkiga betjäningen för sina kunder. Ett konkret mervärde är att locka fler svenskspråkiga kunder genom att synliggöra företagets förmåga att betjäna på svenska.

Om ditt företag kan uppfylla bestämda kriterier så erbjuder Luckan er organisation följande:

– Ett unikt Luckandiplom, som konkret fungerar som ett bevis på att ert företag ger adekvat betjäning på svenska, en kvalitetssäkring vad gäller svensk service.

– Avgiftsfri marknadsföring. Att fritt synas med er logo på vår hemsida i egenskap av företag som har god svenskspråkig betjäning. Luckan trycker också upp en broschyr, där de företag som uppfyllt kriterierna för erhållandet av ett diplom syns och presenteras.

– Exklusiva förmåner i form av teatererbjudanden (Svenska Teatern 25% rabatt, Klockriketeatern 25% rabatt) och andra kulturupplevelser på svenska.

– 50% rabatt på tidsbunden HBL prenumeration till er organisation.

– Möjligheter för ert företag att ytterligare förbättra språkkunskaperna i svenska. I samarbete med språkinstitutet Galimatias arrangeras effektiva språkkurser i svenska. Kurspaketen är prisreducerade. Vänligen bekanta er här med kursbeskrivningen och utför testet som mäter era kunskaper i svenska. Diplomet käver minst nivå tre. Webbtestet nedan baserar sig på den sexgradiga skalan (1-6) för allmanna språkexamina.

För nivå 3 (mellannivå) krävs att man förstår allmänna och arbetsrelaterade texter. Att man kan delta i vardagliga och arbetsrelaterade diskussioner samt att man klarar av att skriva enkel och enhetlig text.

Vänligen gör språktestet: Om Ni känner er osäkra på era kunskaper i svenska, vänligen utför någondera språktestet. Resultatet på språkprovet bör vara minst på nivå 3 (Galimatias test) eller B1 (Folkuniversitetet) för att uppfylla Diplomkriterierna.

Språktest (Gratis)   I    Språktestet (49€+moms)   I    kursbeskrivning

 

 

Diplomansökan görs i samband med att registrera sig på företagssidan.fi och sedan meddela per epost till info(at)luckan.fi om ert intresse för att få ett luckandiplom. Ifall du inte vill registrera dig på företagssidan så kan du alternativt klicka på länken nedan.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD