Kontakt

BORGÅ / HELSINGFORS / KARLEBY / KIMITO / KYRKSLÄTT / RASEBORG / SYDÖSTERBOTTEN / TAMMERFORS / ÅBO

Luckan i Helsingfors

Simonsgatan 8
00100 Helsingfors / Finland

BILDKARTA MED BESKRIVNINGAR

VÄGBESKRIVNING GOOGLE MAPS

FAKTURERINGSADRESS

Information: +358 50 5210080, [email protected]
Shop: +358 406601515[email protected]

Fax: 0207 – 738 404
Blogg: luckan.fi/blogg

FO-nummer 1637159-4
BANK / IBAN: FI 21 4055 1020 1990 34
BIC: HELSFIHH


PERSONAL

(För luckans personal gäller fö[email protected])

Jessica Lerche
Verksamhetsledare
+358 50 3733925

 • Eu-finansiering och projekt

Kultur och evenemang

Karl Norrbom
Bitr. verksamhetsledare / kulturchef
+358 40 7546969

 • Copywriter
 • Marknadsföring
 • Finansiering
 • Styrelsens sekreterare

Larrie Griffis
Kulturproducent
+358 44 0197292

 • Ansvarar för barnkulturverksamheten
 • Föreläsare gällande mobbningsförebyggande verksamhet, genuspedagogik
 • Ansvarar för litteraturevenemang på Luckan
 • Nationella barnkulturcenternätverkets- och Luckornas barnkulturverksamhetskoordinator
 • Teater

Antonia Grahne
Kulturkoordinator 
+358 45 1338856

 • Ansvarig för tillgänglighetsarbete
 • Leder konst- och kulturverkstäder och klubbar för barn
 • Barnkulturprojekt

Zusan Söderström
Ledig, (frågor riktas till Larrie Griffis).


Center och Info

Sebastian Weckman
Centerchef, Luckan i Helsingfors
+358 400 604868

 • Ansvarig för Luckan centret
 • Ansvarig för utrymmesfrågor
 • Ansvarig för webb & grafik
 • Underhåll och interiör

Titti Schulman
Informations- och ekonomisekreterare
+358 50 3022346

 •  Informatör för Kreativa, delaktiga Finland

UngInfo

Oscar Ohlis
Enhetschef, UngInfo
+358 50 345 89 73
riks(at)unginfo.fi

 • Ansvarig för UngInfos riksomfattande verksamhet
 • Ansvarig för Sluta Panta chatten
 • Ansvarig för fortbildningar riktade till personal inom ungdomssektorn
 • Ansvarig för projektansökningar för ungdomsfrågor

Mirjam Malik
Ungdomsinformatör
+358 40 0774818
helsingfors(at)unginfo.fi

 • Ungdomsinformation i huvudstadsregionen
 • Skolsamarbete i huvudstadsregionen (åk 7-9 och andra stadiet)
 • Ansvarig för UngInfos evenemang i huvudstadsregionen
 • Handledning för svenskspråkiga unga (13-29 år)
 • Ansvarig för frågetjänsten Fråga

 


 

D/U/A

Fanny Södergran
Vik. DUA-koordinator
Mob. +358-50-562 4846
fanny.sodergran(a)luckan.fi

Liselott Lindén
Vik. projektkoordinator
Mob. +358-40-0593919
liselott.linden(a)luckan.fi


Integration

Jenny Asplund
Enhetschef
+358 50 5646096

Liselott Sundbäck
Integrationskoordinator, huvudstadsregionen
+358 40 485 9636

 • Ansvarig för informations- och handledningstjänsten för invandrare
 • Ansvarig för integrationsevenemangen på Luckan

Tina Rehnström
Integrationskoordinator, Luckan Integration
+358 40 165 9616

 • Ansvarar för FIKA – mentorprogrammet i huvudstadsregionen
 • Ansvarar för frivillgverksamhet
 • Ansvarar för marknadsföring
 • SFX

Nora Blomqvist-Abdi
Integrationskoordinator, Borgå
+358 505210093

Michaela Högnabba
Integrationskoordinator, Kyrkslätt
+ 358 9 2963830

David Celis
Informations- och handledningstjänsten
 • Handledning av invandrare
 • Evenemangsplanering

Anna Litonius (moderskapsledig)
Utvecklingschef

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD