fbpx

Det finlandssvenska informations- och kulturcentret

Luckan, det finlandssvenska informations- och kulturcentret, erbjuder informations- och kulturverksamheter liksom riktade aktiviteter och tjänster för alla åldrar och olika kundgrupper. 

Luckans vision
Luckan ger de bästa förutsättningarna att leva, samlas, verka och integreras på svenska i  vårt land. 

Uppdrag (vad)
Luckan är ett kultur- och informationscenter; ett svenskt rum och mötesplats både  fysiskt och virtuellt. 

Mission (hur)
Att informera om svenska tjänster och service i Finland, att främja och stärka  finlandssvensk kultur och driva lokala, regionala och nationella utvecklingsprojekt.  

För vem?
Alla som vill ta del av verksamheten eller integreras på svenska.

Du hittar Luckancenter på elva orter i Finland. Tjänsterna i de lokala Luckan varierar, därför är det bäst att kontakta den lokala Luckan för närmare information om dess tjänsteutbud. Välkommen in!

Följ oss på / Seuraa meitä / Follow us:

Information om

Besök respektive verksamhet för närmare information.

Luckan shop
(gäller ej alla Luckan i landet)

En del Luckan i Finland har försäljningsverksamhet: 

 • biljettförmedling till evenemang
 • musik, böcker och konsthantverk
 • svenskspråkiga barnprodukter

Kontakta gärna din lokala lucka för närmare information om utbudet av tjänster och produkter.

Aktuellt

 • Föräldrar mår bra av att engagera sig i sina barns skolgång
  Under året lyfter Luckan Kyrkslätt, genom nyhetssidan Kyrkslätts nyheter, fram svenskspråkiga personer som är aktiva i samhället. I höst fick Erik Berglund, bidragsansvarig i föreningen Hem och skola i Kyrkslätt, frågan: Varför är du engagerad i frivilligverksamhet? – Det är roligt att få vara med … Läs mer
 • En solig tisdag i Åbo
  Verksamheten i vårt föreningshus har kört i gång efter sommaren och det är ett tecken på att septembermånaden och föreningarnas hösttermin är bakom hörnet! Just nu befinner jag mig i ett regnigt Åbo, men på tisdagen hade vi en solig och fin dag, vilket också … Läs mer
 • Talas det verkligen svenska i Tammerfors? undrar många.
  För svensktalande i staden med omnejd finns förutom Luckan flera aktiva föreningar som har verksamhet på svenska; Svenska Kvinnoklubben, Svenska Pensionärsföreningen och Svenska Klubben för att nämna några. Flera av de svenska föreningarna har sina träffar regelbundet på Svenska Klubben och Luckan hittar du också … Läs mer
 • Livlig sommar
  Sommaren i Karleby har varit varm och solig, nåja, kanske inte så värst varm och solig, men palmerna ute på gågatan utanför Luckan har i alla fall överlevt. Luckan har varit öppen hela sommaren och betjänat karlebyborna med biljett- och bokförsäljning samt information, tack vare … Läs mer
 • Luckan i Sydösterbotten – En Resurs för Gemenskap och Integration
  Dagens mångkulturella samhälle gör det viktigt att det finns platser där människor kan mötas, utbyta erfarenheter och känna sig välkomna. I Kristinestad finns en sådan plats i form av Luckan i Sydösterbotten. Med bredd i verksamheten och en klar fokus på integration har Luckan en … Läs mer
 • Smartkultur på STHLM inspirationsresa
  Smartkultur i Nyland (från Luckan) tackar Riksteatern och Avicii experiance. På Riksteatern möttes vi av Ann-Cathrine Fröjdö som gav oss en utmärkt introduktion till arbetet på Riksteatern. Dessutom fick vi se slutscenen i den kommande pjäsen Tre Rum som samspelas i Finland, Norge och Sverige … Läs mer

Luckan betjänar i samhälleliga frågor i centren och på nätet. Vi erbjuder ett brett utbud av kulturverksamheter för alla åldrar och även specifika satsningar för invandrare.

Läs mer om vår riktade verksamhet

Barnkultur i närheten av dig!

Luckan finns på flera orter i Svenskfinland och på språköar. För mer info om lokal barnkulturverksamhet, välj ort. 

LillaLuckan är Luckans barnkulturrum som finns i Borgå, Helsingfors, Kyrkslätt, Raseborg Uleåborg och Åbo.

Ungdomsinformation på svenska i Finland.

Luckan UngInfo erbjuder information, vägledning och utbildningar för dig 13–29 år och för professionella inom ungdomssektorn.

Integrationsverksamhet på Luckan!

Luckan Integration erbjuder information och rådgivning, workshops, sociala möten och mentorskap för invandrare. Vi har specialkompetens kring integration på svenska i huvudstadsregionen.

Evenemang

Luckan ordnar kulturevenemang och skapar mötesplatser. Vi erbjuder föreläsningar och workshops i samarbete med andra organisationer och sakkunniga. Ta del av konserter, utställningar, fortbildningar, språkkaféer och mycket mer. Besök Luckans YouTube-kanal.

Digitala Luckan är alltid öppen

Luckan upprätthåller flera webbtjänster för att hjälpa dig hitta rätt. Vissa tjänster har specifika öppettider och personal på plats som hjälper dig. Bekanta dig med utbudet av tjänsterna till höger.

Bli inspirerad av kortvideor om tillgänglighet och mångfald. På tillgangligt.fi hittar du även sakkunniga från tillgänglighetsfältet, presentationer och nyttiga publikationer.

Tjänsten är en gratis stödchatt för dig som är finlandssvensk 13-29 år. Du kan chatta anonymt med professionella handledare eller psykolog om det som du behöver prata just nu. Du är helt anonym! Chatten är öppen varje vecka.

Välkommen till fyrk.fi som hjälper dig navigera bland stipendier och understöd. Här hittar du information om privata fonder och stiftelser, statliga och regionala understöd, samt nordiska stödformer och EU-finansiering.

Evenemang och kontakter i Svenskfinland. Gör din egen profil och sprid dina evenemang och nyheter med Kulturforum.fi. Vi ger synlighet och skapar kontakter på svenska i Finland.

fritid.fi är en sökportal som gör det lättare för dig att hitta svenskspråkig fritidsverksamhet i huvudstadsregionen. Tjänsten är skapad och upprätthålls av Luckans Webbtjänster.

HITTA RÄTT hjälper dig att navigera bland svenskspråkiga tjänster. Här hittar du de som kan hjälpa dig med det du undrar över, lokalt eller digitalt.

På VÅGA FRÅGA kan du ställa anonyma frågor till experter om en mängd ämnen, inklusive arbete, studier, psykiskt och fysiskt välmående, relationer och sex. Du har också möjlighet att läsa andras frågor och svar.

CIRKELN is a program where three or more people come together to engage in various activities. Whether you’re a student, a professional, a parent, unemployed, or whether you feel at home in Finland or not, everyone is welcome!

A meeting place between immigrants and people who are established in Finland. Through one-on-one mentoring, pairs share experiences and create something new!

Kulturjobb i Finland är en facebooksida som samlar informa- tion om lediga tjänster att söka inom kultursektorn i Finland.

This is Svenskfinland är ett instagramkonto som byter instagrammare varje vecka till en ny känd eller okänd person i Svenskfinland. Följ med en ny vardag varje vecka!

Luckans värdegrund

Tillgänglighet

● Luckan fungerar som ett visitkort för det svenska i Finland och främjar den svenskspråkiga  kulturen i Svenskfinland och på språköarna. Luckan sprider en positiv image kring det  svenska i Finland. 

● Luckans målgrupper ska uppfatta Luckan som ett tillgängligt rum, öppet för alla: Det ska vara  lätt att komma med i verksamheten och ta del av aktiviteter och evenemang. Vi vill vara en  föregångare på att informera om på vilket sätt vi är tillgängliga. Information på flera språk  gagnar syftet. Digitala tjänsterna ger möjligheter också för kommunikation och dialog, såsom  chatten ärligt talat mm 

● Information om organisationerna, som upprätthåller Luckan-centren, ska vara tillgänglig på  våra webbplatser. Öppenhet ska genomsyra verksamheten för Luckans många finansiärer  och samarbetspartner 

Kunden i fokus

● Luckan betjänar kunderna med deras behov, intressen och säkerhet i fokus. 

● Luckan värdesätter alla kunder likvärdigt och ser olikheter som en styrka. Luckan värnar om  kundens integritet. 

● Luckan fokuserar på att ständigt förbättra och utveckla verksamheten. Luckan reagerar på  förändringar i samhället, hittar nya lösningsmodeller och tar till sig kunskap för att utveckla  nya ändamålsenliga verksamhetsformer.

Hållbar utveckling

● Hållbar utveckling genomsyrar verksamheten: Luckans resurser används på ett effektivt och  genomtänkt sätt med tanke på Luckans målgrupper, personalen och miljön. 

● Luckan främjar ett hållbart samhälle omfattande demokrati, tolerans, jämlikhet, likabehandling  samt kulturell mångfald. 

● Luckan strävar efter en hållbar ekonomi. Detta för att trygga verksamheten på sikt. Varje  Luckan bevakar sina egna finansieringsmöjligheter för verksamhet som stärker Luckan  målsättningar och värderingar.