fbpx

Det finlandssvenska informations- och kulturcentret

Luckan, det finlandssvenska informations- och kulturcentret, erbjuder informations- och kulturverksamheter liksom riktade aktiviteter och tjänster för alla åldrar och olika kundgrupper. 

Luckans vision
Luckan ger de bästa förutsättningarna att leva, samlas, verka och integreras på svenska i  vårt land. 

Uppdrag (vad)
Luckan är ett kultur- och informationscenter; ett svenskt rum och mötesplats både fysiskt och virtuellt. 

Mission (hur)
Att informera om svenska tjänster och service i Finland, att främja och stärka  finlandssvensk kultur och driva lokala, regionala och nationella utvecklingsprojekt.  

För vem?
Alla som vill ta del av verksamheten eller integreras på svenska.

Du hittar Luckancenter på elva orter i Finland. Tjänsterna i de lokala Luckan varierar, därför är det bäst att kontakta den lokala Luckan för närmare information om dess tjänsteutbud. Välkommen in!

Följ oss på / Seuraa meitä / Follow us:

Information om

Besök respektive verksamhet för närmare information.

Luckan shop
(gäller ej alla Luckan i landet)

En del Luckan i Finland har försäljningsverksamhet: 

 • biljettförmedling till evenemang
 • musik, böcker och konsthantverk
 • svenskspråkiga barnprodukter

Kontakta gärna din lokala lucka för närmare information om utbudet av tjänster och produkter.

Aktuellt

 • Sommarläger på fritid.fi/sommar
  Nu är fritid.fi/sommar öppen. Sök läger eller lägg till lägerverksamhet. Det är kostnadsfritt att delta på fritid.fi/sommar. Vi ber er som driver sommarverksamheter mata in er lägerverksamhet.  fritid.fi/sommar presenterar sommarverksamhet för barn och unga och är en etablerad kanal för alla som organiserar svenskspråkiga kurser,… Fortsätt läsa Sommarläger på fritid.fi/sommar
 • GAP ART SUMMIT 2024
  – Censorship within Finnish Arts and Culture On the 15th of August, Globe Art Point, in close collaboration with Luckan Helsingfors, proudly presents the third edition of the annual art conference, GAP ART SUMMIT. This year, our conference explores the critical theme of ”censorship.” The… Fortsätt läsa GAP ART SUMMIT 2024
 • Läskarnevalen 2024
  I april är det igen dags för Läskarnevalen, som arrangeras av Luckan och Helmet-biblioteken, och i år för första gången riktar sig till elever i både åk 4 och 5. Konceptet startades av de finlandssvenska läsambassadörerna år 2021 och hittills har 130 klasser deltagit i… Fortsätt läsa Läskarnevalen 2024
 • BARNFESTEN 2024
  Kom med på Barnfesten 13 april 2024 – det blir liv och rörelse,  kreativa verkstäder, musik, och teaterföreställning! Barnfesten beaktar mångfald och tillgänglighet. Annegården har en tillgänglig ingång på bakgården, Folkskolegränden 2. I huset finns en hiss och en tillgänglig toalett. Ledarhundar är välkomna. Teckenspråkstolkning erbjuds under… Fortsätt läsa BARNFESTEN 2024
 • Lucia på Luckan Borgå och lite tankar om själva traditionen
  Luciamorgon, den absolut bästa dagen på året om man frågar mig. Enligt tradition har Östnylands Lucia haft morgonens första uppträdande på Kulturhuset Grand, där även Luckan Borgå är inhyst. Vi får således njuta av en stämningsfull morgon med glada kunder som förväntansfullt trängs i den… Fortsätt läsa Lucia på Luckan Borgå och lite tankar om själva traditionen
 • Vem avgör vad som är konst?
  Svaret är kort, det gör betraktaren. Så från Luckans håll har vi valt att även lyfta fram konstformer som annars kanske inte får samma synlighet eller för den delen, samma respekt den förtjänar. I åratal har vi sett folk i allmänhet och kvinnor i synnerhet… Fortsätt läsa Vem avgör vad som är konst?

Fortsätt läsa i Luckans blogg (länk)

Besök din lokala Luckan sida här!

Luckan betjänar i samhälleliga frågor i centren och på nätet.
Vi erbjuder ett brett utbud av kulturverksamheter för alla åldrar och även specifika satsningar för invandrare.

Läs mer om vår riktade verksamhet

Barnkultur i närheten av dig!

Luckan finns på flera orter i Svenskfinland och på språköar. För mer info om lokal barnkulturverksamhet, välj ort. 

LillaLuckan är Luckans barnkulturrum som finns i Borgå, Helsingfors, Kyrkslätt, Raseborg Uleåborg och Åbo.

Ungdomsinformation på svenska i Finland.

Luckan UngInfo erbjuder information, vägledning och utbildningar för dig 13–29 år och för professionella inom ungdomssektorn.

Integrationsverksamhet på Luckan!

Luckan Integration erbjuder information och rådgivning, workshops, sociala möten och mentorskap för invandrare. Vi har specialkompetens kring integration på svenska i huvudstadsregionen.

Evenemang

Luckan ordnar kulturevenemang och skapar mötesplatser. Vi erbjuder föreläsningar och workshops i samarbete med andra organisationer och sakkunniga. Ta del av konserter, utställningar, fortbildningar, språkkaféer och mycket mer. Besök Luckans YouTube-kanal.

Luckans värdegrund

Tillgänglighet

● Luckan fungerar som ett visitkort för det svenska i Finland och främjar den svenskspråkiga  kulturen i Svenskfinland och på språköarna. Luckan sprider en positiv image kring det  svenska i Finland. 

● Luckans målgrupper ska uppfatta Luckan som ett tillgängligt rum, öppet för alla: Det ska vara  lätt att komma med i verksamheten och ta del av aktiviteter och evenemang. Vi vill vara en  föregångare på att informera om på vilket sätt vi är tillgängliga. Information på flera språk  gagnar syftet. Digitala tjänsterna ger möjligheter också för kommunikation och dialog, såsom  chatten ärligt talat mm 

● Information om organisationerna, som upprätthåller Luckan-centren, ska vara tillgänglig på  våra webbplatser. Öppenhet ska genomsyra verksamheten för Luckans många finansiärer  och samarbetspartner 

Kunden i fokus

● Luckan betjänar kunderna med deras behov, intressen och säkerhet i fokus. 

● Luckan värdesätter alla kunder likvärdigt och ser olikheter som en styrka. Luckan värnar om  kundens integritet. 

● Luckan fokuserar på att ständigt förbättra och utveckla verksamheten. Luckan reagerar på  förändringar i samhället, hittar nya lösningsmodeller och tar till sig kunskap för att utveckla  nya ändamålsenliga verksamhetsformer.

Hållbar utveckling

● Hållbar utveckling genomsyrar verksamheten: Luckans resurser används på ett effektivt och  genomtänkt sätt med tanke på Luckans målgrupper, personalen och miljön. 

● Luckan främjar ett hållbart samhälle omfattande demokrati, tolerans, jämlikhet, likabehandling  samt kulturell mångfald. 

● Luckan strävar efter en hållbar ekonomi. Detta för att trygga verksamheten på sikt. Varje  Luckan bevakar sina egna finansieringsmöjligheter för verksamhet som stärker Luckan  målsättningar och värderingar.