fbpx

Vítejte v Luckan!

Luckan se nachází na deseti místech ve Finsku, od Borgå (Porvoo) na východě po Karleby (Kokkola) na severozápadním pobřeží. Vyberte si místo nejblíže k vám z odkazů na této stránce.

V Luckan můžete najít:

  • Kulturní události, tematické dny, tiskové konference a další
  • Bezplatné využití internetu a vyhledávání informací na moderních počítačích ve většině poboček
  • Informace o švédskojazyčné komunitě ve Finsku
  • Můžete zde také najít finsko-švédský denní tisk a přes 60 časopisů (převážně ve švédštině) z celého Finska

Finsko-švédské informační centrum LUCKAN bylo založeno v dubnu 1992 z iniciativy Nylands svenska landskapsförbund’s a z iniciativy Mellannylands projektu. Cíl bylo vytvořit finsko-švédskou informační a sociální službu, místo pro společné setkávání a práci, které by sloužilo 70 000 ti tisícům švédsky mluvícím a dvojjazyčným obyvatelům Mellannylandu (Mellanyland je část oblasti Uusimaa.

Uusimaa je provincie v jižním Finsku, hlavní město provincie a současně hlavní finské město jsou Helsinky). Centrum LUCKAN se v listopadu 1998 nacházelo v prostorách takzvaného Skleněného paláce (Lasipalatsi) v centru Helsinek. V roce 2000 se Luckan registrovalo jako nezávislá společnost. Organizace, které stojí za centrem Luckan jsou: Sydkustens Landskapsförbund, Svenska Studieförbundet, Samfundet Folkhälsan, Föreningen Konstsamfundet a Understödsföreningen för Svenska Kulturfonden.

Följ oss på / Seuraa meitä / Follow us:

V roce 2004 Luckan získalo nové prostory, kde působí dodnes, v bloku obchodního centra Forum v centru Helsinek.
Výraz Luckan znamená okénko pro prodávání lístků. Svoje jméno tak organizace získala v dobách, kdy fungovala přes opravdové prodejní okénko ve švédském divadle v Helsinkách.

Finští Švédové

Finští Švédové (švédsky finlandssvenskar) jsou jazykovou menšinou ve Finsku. Jejich rodným jazykem je švédština. Nutno však podotknout, že se finská švédština liší v mnohém od švédské švédštiny a to zejména výslovností a specifickou slovní zásobou. To je dáno tím, že na finskou švédštinu působí finština.

Rodilých mluvčích švédštiny je ve Finsku 275 000 + 25 000 v autonomním území Ålandské ostrovy. Oblast s nejvyšším procentem švédsky mluvícího obyvatelstva je jihozápadní pobřeží a Ålandské ostrovy.

Také v Helsinkách se nachází poměrně velká finsko-švédská menšina.

Švédština je druhým oficiálním jazykem v celém Finsku a výuka švédštiny je povinná na všech středních školách. V oblastech, kde se švédština v běžném životě neobjevuje, se tento jev setkává s negativním přístupem.

Výhodu, kterou mají Finští Švédové, je dvojjazyčnost, jelikož většina Finských Švédů mluví také plynně finsky.