toptBK

LillaLuckan

LillaLuckan är ett rum för svensk barnkultur i centrum av Helsingfors. Rummet erbjuder barn, unga, barnfamiljer, pedagoger och assistenter inom dagvården och skolvärlden ett rum fyllt av kreativitet och fantasi. Programmet i LillaLuckan är gränsöverskridande och vi strävar till att alla barn ska få kultur och kulturdelaktighet. Verksamheten ordnas i huvudsak av Luckan, men även andra organisationer kan hyra utrymmet för sin verksamhet.

Till LillaLuckan.fi

nfbkc_LUCKORNA_2015