Fortbildningarna och föreläsningarna riktar sig till personal inom kultur, dagvård, skola, eftermiddagsverksamhet och andra intresserade. Alla tillfällen är avgiftsfria.

KumiT2324.2 kl. 15-17 Pedagogiska kappsäckar

Välkommen på fortbildningstillfället där du får bekanta dig med pedagogiskt innehåll i kappsäcksformat. På plats har vi följande utställare: Lilla Ordboet-kappsäcken från Sydkustens ordkonstskola, LillaLuckans Kulturkappsäckar, Svenska teaterns taktila väskor, SLS arkivväskor och Fantasikappsäcken, som Norra Paipis skola utvecklat i samband med Läslust-projektet. Var och en av utställarna har ca 10 min för presentation av materialet, därefter kan du fritt bekanta dig med väskorna och passa på att ställa frågor och diskutera.

Målgruppen är lärare som arbetar med barn i åldern 6-12 år. Vi bjuder på kaffe och bulla.

Anmäl dig till [email protected] senast 20.2.2015.

0ppilaatdKULTURKICK för pedagoger inom skola

Kulturämnena upptar inte särskilt stor del av timfördelningen i den finska skolan. Samtidigt finns det undersökningar som visar att vår hjärnaktivitet ökar då vi sysslar med kreativt skapande – speciellt om vi får göra det tillsammans med andra. Hur kan vi integrera de konstnärliga ämnena i andra skolämnen? På vilka sätt kan de skapande ämnena stöda undervisningen i andra ämnen? Kulturkickarna kan anpassas till lärare på alla stadier.

En kulturkick består av följande:
Vi kommer till er arbetsplats och håller en hel- eller halvdags kulturkick, som lämpligtvis kan kombineras med en fortbildningsdag. Under en kulturkick ger vi i mindre grupper smakprov på hur man kan jobba med följande konstformer och läroämnen i klassen:

Hur integrera drama i andra skolämnen? Vi fokuserar på samhällslära, hälsokunskap och biologi.
Hur integrera bildkonst i andra skolämnen? Vi fokuserar på historia, geografi och religion.
Hur integrera musik i andra skolämnen? Vi fokuserar på matematik, modersmål och främmande språk.

Alla ledare har lång erfarenhet av att arbeta med kultur för barn och unga. Mera information om de avgiftsfria kulturkickarna: [email protected]