Färgbad

färg

April
21.4 kl. 13 (3-11 månader) kl. 14.30 (12-24 månader)
28.4 kl. 13 (3-11 månader) kl. 14.30 (12-24 månader)

Maj
5.5 kl. 13 (3-11 månader) kl. 14.30 (12-24 månader)
12.5 kl. 13 (3-11 månader) kl. 14.30 (12-24 månader)

Färgbad för barn mellan 3-11 eller 12-24 månader i förälders sällskap. Konstmaterialen vi experimenterar med är säkra och ätbara. Vi bekantar oss och experimenterar med olika material, färger och former. Färgbadet innehåller sinnesupplevelser, närvaro och växelverkan mellan barn och vuxen. Vid anmälning uppge namn, barnets ålder ev. allergier. OBS! Enbart 8 barn & föräldrapar / verkstad. Mera information samt anmälningar mejlas till: [email protected]

Busklubb/Språkkul/Crossover

teaterbildBusklubben är en fantasifull, kreativ verkstad där vi blandar språk, rörelser, lek och sång. Vi övar på kommunikation, tålamod, respekt och lyhördhet.

Språkkul är konstnärliga och kulturella verkstäder för tvåspråkiga barn på språkbad (både daghem och grundskoleklasser). Målsättningen är att öva på det svenska språket på ett lätt, roligt och pedagogiskt sätt med drama och improvisation som grund. Verkstäderna leds på ett tydligt och språkengagerande sätt, där barnen aktivt deltar i alla övningar.

Crossover är socialfostrande kreativa och konstnärliga verkstäder som inbjuder till möten där möjligheter istället för hinder uppstår genom gemensamt skapande. Verkstaden innehåller kreativt skapande där alla barn över 2 år upp till ungdomsålder, oberoende funktionsnedsättning, kan delta. Alla har rätt att skapa och uttrycka sig konstnärligt.

Verkstäderna välkomnar barngrupper och skolklasser (ålder 2-17 år, verkstäderna planeras enligt åldersgrupp). Verkstäderna börjar kl 9.30 och tar ca. 35-45 min (Busklubbar på torsdagar, Språkkul och Crossover på tisdagar i september-december). Obligatorisk anmälning: [email protected]

OBS! Alla Busklubbar, Språkkul- och Crossover-verkstäder för våren är bokade. Kontakta [email protected] ifall ni vill komma på Busklubb en tisdag eller torsdag kl.11, så kollar vi om vi hittar ett passligt datum.

Fredagsfilmvisningar för åk 4-6

filmbild

Datum och tid:
13.2 kl. 9.30, 13.3 kl. 9.30, 17.4 kl. 9.30, 15.5 kl. 9.30

Fyra fredagar erbjuder Finlandssvenskt filmcentrum tillsammans med Luckans barnkultur filmvisning för två klasser / visning. Efter filmen erbjuds en bearbetningsverkstad, där vi använder drama för att bearbeta filmens tema. Datum för bearbetningsverkstaden, som sker på skolan, bestäms enskilt med varje lärare. bokfång

Bearbetningsverkstadsledare: Anni Raunio, dramainstruktör

Plats för visningarna: LillaLuckan, Simonsgatan 9.
Anmälningar: [email protected]

Berättelsen – ett äventyr

Verkstäder för eftisgrupper

Med berättelsen som utgångspunkt kan eftisgrupper boka en verkstad i LillaLuckan. Välj mellan serieteckning, maskteater, ordkonst och animation. Torsdagar hela vårterminen kl. 14-16. I samarbete med Sydkustens landskapsförbund. Obligatorisk anmälan till [email protected]

Konst Finurlig! SommardagslägerIMG_0001

Två sommardagsläger erbjuds för barn mellan 7-13 år.

Datum:
22.6.2015-26.6.2015 kl. 10-15
29.6.2015-3.7.2015 kl. 10-15

Kom med och förändra en del av Helsingfors centrum! Vad skulle du vilja ändra? Hur vill du ändra? Genom olika konstformer (bildkonst, arkitektur, animation, dans och drama) planerar vi en förändring. Vi dyker in i olika konstformer varje dag och vi gör det både inomhus och utomhus. Olika konstnärer leder lägret tillsammans. Luckans personal finns på plats och har helhetsansvaret. Lägret passar för alla barn med och utan funktionsnedsättning, vi anpassar aktiviteterna enligt deltagarnas behov.

Mötesplats:
LillaLuckan, Simonsgatan 9, Helsingfors
Anmälningar och förfrågningar: [email protected]