fbpx

Hallå!

Hallå!

Luckan arbetar för ett flerspråkigt i Finland och förverkligade ett språkprojekt inom Svenska kulturfondens strategiska program Hallå! Inom detta program under åren 2018-2021, förverkligades närmare 80 projekt som främjar lusten och förmågan att kommunicera. På svenska. Ja suomeksi. I Finland.

Luckans Hallå! projekt möjliggjorde sociala och pedagogiska språkcaféer för personer som talar svenska, finska eller andra språk. Under språkcaféerna fick deltagarna öva svenska och finska. Projektet hade som avsikt att skapa nya plattformer för språkinlärning och stöda aktörer som arbetar för ett flerspråkigt Finland. Projektet inspirerades av och uppmärksammar tandeminlärning, samt andra metoder som stimulerar språkinlärning. Under 2019 förnyades webbsidan Svenskfinland.fi och två handböcker utarbetades. Den ena handboken handlade om språkcaféer för vuxna och den andra handlade om flerspråkig familjecaféverksamhet. Inom Luckans nationella nätverk testades produkterna under 2020 innan publicering 2021. Under 2019 påbörjades och avslutades en verksamhetsform som skulle möjliggöra tandeminlärning för beväringar på Nylands brigad och Kustbrigaden i Obbnäs.

Flerspråkig familjecaféverksamhet

Handboken som inspirerar till flerspråkig familjecaféverksamhet innehåller ungefär 10 korta interaktiva och kreativa aktiviteter. Handboken uppmanar till bland annat ordäventyr, läsning av tvillingböcker, rim och ramsor, spel och mycket mer. I Helsingfors i Luckans eget barnkulturrum LillaLuckan, har tematiserade familjecaféer arrangerats i många år av Luckan och andra samarbetspartners. Aktiviteterna och övrigt innehåll har utvecklats av Luckans barnkulturproducenter tillsammans med aktörer från tredje sektorn. Produkten utvärderades av personer som arbetat med familjecaféer och testades 2020 i Kyrkslätt och Raseborg.

Språkcafé för vuxna

Handboken för språkkaféer för vuxna innehåller konkreta tips och metoder som stöder diskussioner och språkinlärning i grupp. På Luckan i Helsingfors verkar ett språkkafé under namnet Swedish Language Café, där vuxna som vill öva sin svenska deltar i varje vecka. Språkcaféet har förverkligats i många år av Kvinnliga Akademiker i Helsingfors. Handboken är utarbetad av Luckans producenter tillsammans med andra aktörer och sakkunniga som arbetar med språkstimulerande verksamhet. Handboken utvärderades av personer som arbetat med språkcaféer för vuxna och som testades 2020 i Kyrkslätt, Raseborg och Uleåborg.

Svenskfinland.fi

Webbsidan Svenskfinland.fi. uppmärksammar Svenskfinland i allmänhet och kan nyttjas under språkcaféer. På sidan samlas bland annat information om Svenskfinland och dess invånare, finlandssvenskarna. Informationen finns indelad i kategorierna historia, språk, kultur, media och utbildning – på svenska, finska och engelska.

Tandeminlärning och andra metoder

Luckans Hallå! projekt inspireras av tandeminlärning och uppmärksammar även andra metoder som främjar språkinlärning och kan öka känslan av inkludering.  Bland annat beskrivs transspråkande och olika kommunikationshjälpmedel.

Språkinlärning med hjälp av tandeminlärning är en form av öppet lärande där två personer med olika modersmål samtalar regelbundet för att lära sig varandras språk och förbättra sina kommunikativa färdigheter i den andras modersmål. För att delta behöver man inga speciella kunskaper förutom grundkunskaper i det språket man vill lära sig. Tandeminlärning bygger på ömsesidighet och självstyrning, och viktigt är att båda parter är villiga att samarbeta och tar hänsyn till varandras mål och arbetssätt. Språkcaféets ledare kan under språkcaféerna presenterar metoden samt den hemsidan fintandem.fi. På webbsidan erbjuds information, kurser och material. Familjecaféernas verkstäder har även inspirerats av tankesättet inom tandeminlärningen, då man under aktiviteterna systematiskt pratar caféets olika språk och uppmanar till fria diskussioner över språkgränserna. Andra metoder kan stödja språkcaféets ledare i att inkludera deltagarna i att kommunicera på bästa sätt. Luckan samarbetar gärna med kring språkcaféer speciellt då det främjar det svenska i Finland eller finlandssvenskars möjlighet att öva olika språk, till exempel finska. Aktörer som arbetar för ett flerspråkigt Finland kan med stöd av handböckerna öppna språkcaféer för vuxna och flerspråkig familjecaféverksamhet.

Kontakt: [email protected]

Strategiska program