Luckans riktlinjer för evenemang och utställningar

ARRANGÖREN

 • ansvarar själv för att lokalen är möblerad som arrangören vill ha det samt att lokalen efteråt är i samma skick som innan evenemanget. (städas efteråt!)
 • ansvarar för säkerheten.
 • står för eventuell evenemangsaffisch, Luckan kan ge kontakter till grafiker.
 • arrangerar och står för kostnaderna för traktering. (Luckan kan stå för en del om man avtalat om det i god tid.)
 • ansvarar för inmatning i evenemax och kulturforum
 • arrangören ansvarar för att försäljningen av ev. biljetter sker, Luckan kan hjälpa till via våra biljettförmedlingar. (då behövs det enskilt kontrakt för det)
 • avtalar med Luckans kontaktperson om arrangören behöver tider före och efter evenemanget som bör bokas via kontaktpersonen (förberedelse och efterstädning)

LUCKAN:

 • tar den överenskomna hyran för utrymmet
 • ansvarar för att material finns för upphängning
 • marknadsför evnemanget i sina pressmeddelanden och på sin webbsida
 • ifall utställaren behöver hjälp med att ställa i ordning inför evenemanget, ska detta avtalas i god tid med Luckans kontaktperson

Luckans utställningsregler
(Uppdaterat 2012)

Kostnader och tider:
Utställningstiden kan variera till mellan 2 och 4 veckor. Utställningarna bör helst starta första veckan av månaden.

Hyran för att ställa ut är:

 • 2v = 200€
 • 3v = 300€
 • 4v = 400€

I priset ingår lokalhyra, omnämnande på Luckans hemsidor, blogg och pressinformation. (Undantag: Produforums fasta aktörer kan använda lokalen gratis, dock med en begränsning av en gång per termin, vår / höst. Produforums samarbetspartners får en hyresrabatt på 50%. Dessutom kan vissa av Luckans samarbetspartners och kontakter använda lokalen gratis.)

Om inget skilt bestäms gällande evenemanget, inbjudningar, marknadsföring och traktering sköter arrangören evenemanget i sin helhet själv. För samarbete kring marknadsföring och evenemang uppgörs skilt kontrakt efter följande ekonomiska riktlinjer:

Egen skött evenemang – sköter arrangören helt själv. Gemensamt skött evenemang innebär att Luckan ritar, trycker och sänder ut inbjudningskort. Pris exklusive hyran för 50 inbjudna, lätt traktering med vin (eller annat avtalat) blir 500 euro.

Arrangören och Luckan kan också komma överrens om andra lösningar för samarbete och själva gemensamt prissätta arbetet.

Fyll i nedanstående blanket om du är intresserad av att ställa ut i Luckans galleri. Vi kontaktar dig för närmare detaljer och datum förslag.

Ditt namn*

Din e-post*

Utställningens namn (kan ändras senare)

Önskat datum för utställningen:

Utställningens längd:

1 vecka2 veckor3 veckor4 veckor

Ditt meddelande. (Tillägs uppgifter och eventuell länk var vi kan se prov på utställnings verk.)