Luckan, det finlandssvenska informations- och kulturcentret i Helsingfors, är en allmännyttig förening som betjänar befolkningen i huvudstadsregionen i Finland. Som gränsöverskridande aktör har Luckan fått ett naturligt uppdrag att på olika sätt medverka till att profilera det finlandssvenska utåt. Luckan strävar till att stöda finlandssvensk kultur och stärka den finlandssvenska kulturidentiteten, stärka språket och främja utveckling av svensk service.

Verksamheten stöds av följande bidragsgivare.

 

Föreningen Konstsamfundet

 

Svenska Kulturfonden

Stiftelsen Tre Smeder

Aktiastiftelsen i Esbo – Grankulla
Aktiastiftelsen i Vanda
Svenska Folkskolans vänner

Brita Maria Renlunds minnesfond
Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd
Brobergska stiftelsen E&R Gesellius
Fam. Lerches understödsfond Stiftelsen Pro Juventute Nostra

Stipendium Arbetets vänner
Nygréns stiftelse
W. Thurings stiftelse
Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman

Thure Galléns Stiftelse Hacklins stiftelse

Caritasgruppen för Frimurarlogerna i Helsingfors


Offentliga finansiärer:

Undervisningsministeriet

ELY
Helsingfors stads

 

Esbo stad

Grankulla stad
Vanda stad
ESF
Sibbo stad

Borgå stad

Kyrkslätt stad

Unknown-1


 

Övriga understödare:

Kulturfonden för Sverige och Finland
 

Nordisk kulturfond

RAY

Sydkustens landskapsförbund

SÖFUKVi tackar så varmt våra bidragsgivare!