Vi söker en Ekonomi- och personalchef till Luckan Helsingfors

FÖRENINGEN LUCKAN R.F. är ett informations- och kulturcenter med drygt 30 anställda och en omsättning på över två miljoner euro. Verksamhetens volym har under flera år ökat och är fokuserad på allmän information och kultur, barnkultur, rådgivnings- och handledningsverksamhet riktad till flera målgrupper och särskilt till ungdomar och invandrare. Vår ekonomichef slutar under hösten och vi söker nu en ekonomi- och personalchef till vårt kontor i Helsingfors.

EKONOMI- OCH PERSONALCHEF

Som ekonomi- och personalchef är du medlem av Helsingfors Luckans ledningsgrupp och bär ansvaret för våra ekonomi- och personalfrågor.

Till de viktigaste uppgifterna hör:
– ekonomi- och personaladministration.
– budgetering och budgetuppföljning av verksamheten.
– ekonomisk projektuppföljning och projektrapportering.
– utvecklande av strukturer och rutiner.

Vi önskar du har:
– lämplig högskolexamen.
– erfarenhet av budgetering, finansiering och ekonomisk uppföljning.
– erfarenhet av projektfinansiering och rapportering.
– goda kunskaper i svenska, finska och engelska.
– kunskap och erfarenhet inom HR-området och projektfinansiering via ESF- och andra EU-fonder ses som meriter.

Vi önskar du har god kommunikations- och samarbetsförmåga, professionell integritet och kan hantera såväl helheter som detaljer.

Skicka din ansökan, CV och löneanspråk senast den 26 juni 2019 till [email protected].
Om du har frågor kan du kontakta styrelseordförande Veronica Granö-Suomalainen, tel.  050-563 4353 och administrativa chefen Anders Derefalk, tel. 050-368 4602.