fbpx

En svensk dag, en svensk vecka? Behövs detta verkligen? Mitt första möte med Svenska dagen var när jag nästan hade bott ett år i Finland. Då upplevde jag det som lite väl patriotiskt och såg inte vikten av fenomenet och det tog flera år innan jag lyckades relatera till denna, för många speciella dag. idag skulle jag se det som en internationell olycka om dagen skulle försvinna som offentligt uppmärksammad dag. Idag ser jag det viktiga i våra båda länders – Finland och Sverige – gemensamma och egna historia. Samtidigt som Svenska veckan firas gästspelar Skottes musikteater med föreställningen ”Kainos sång”. En sann berättelse en krigsflicka som var en av de 72000 finska ensamkommande flyktingbarn som anlände till Sverige under andra världskriget. Vi får följa hennes väg genom flyktingförläggningar, fosterfamiljer och in i det svåra, till en början obegripliga svenska språket. Att se föreställningen är som en spark i själen. Än så länge har jag inte sett någon föreställning som berör våra länders gemensamma historia på ett så gripande sätt som denna. Att sitta i samma sal med vuxna krigsbarn, höra deras historier och se deras tårar är en upplevelse som nästan blir överväldigande. Så äkta, så naket, så sorgligt, så viktigt.
Så mänskligt. Jag önskar att föreställningen blir en del av finsk historieundervisning.

Hos Svenska Finlands Folkting var det fest. Fast en dag före Svenska dagen. Udda och spännande. Det är alltid trevligt att träffa representanter för Svenskfinlands föreningar och organisationer. Dessutom var snittarna utsökt goda. Tack till Svenska Litteratursällskapet som upplät sina anrika lokaler för detta speciella tillfälle. Förtjänstmedaljer delades ut till mycket väl utvalda representanter för det viktiga arbete de gjort för svenskans bevarande i Finland. Folktingets ordförande Thomas Blomqvist överräckte medaljerna till Aki Lindén och Mikkel Näkkäläjärvi. Lindén har som VD för HNS jobbat hårt för svenskan I Tacktalet markerade han att det ännu finns mycket att göra. Näkkälejärvi tog initiativ till en motion som fällde språkförsöket i Rovaniemi.

En grupp som också uppmärksammades med jubel och applåder var Svenska.fi.
De erhöll Nylands svenska kulturfonds Svenska dagen-pris 2018.

Svenska.fi, tillsammans med Ungdom emot rasism i Finland r.f., är huvudarrangörer för Luckans familjecafé Swedish Sundays. Caféet är öppet för alla, speciellt för de som är intresserade av att öva sin svenska. Flerspråkiga familjer får genom verksamheten ta del av olika aktiviteter och leka i en svenskspråkig omgivning. Sedan flera år har Svenska.fi och Luckan samarbetat. Dels gällande lyckad integration för nyanlända som språkligt vill integreras på svenska och dels inom barnkulturen. Vi har flera gemensamma evenemang på kommande så höll ögonen öppna efter vårens program för Luckan Helsingfors.

Larrie Griffis / Kulturansvarig Luckan Helsingfors