LUCKANS TJÄNSTER

Ungdomsakademin Luckan

Ungdomsakademin erbjuder information, handledning och normkritisk fortbildning på svenska.

Webbtjänster

Våra tjänster på nätet.

Integration

Vägledningstjänster för invandrare.

Kulturpost.fi

Prenumerera på information från kulturfältet.

Svenskservice.fi

Svenskspråkig service i Finland

Fyrk.fi

Stipendier & understöd

FIKA

Mentor program

Kulturforum.fi

På Kulturforum.fi hittar du info om evenemang och kulturaktörer.

Kulturjobb i Finland

Välkommen till mötesplatsen för kulturjobb i Finland.

Luckan Barnkultur

Luckans verksamhet för barn

Sluta Panta Chatten

Sluta panta är en nationell chatt för unga.

Fråga.fi

Sluta grubbla, ställ en fråga!

Kreativa, delaktiga Finland

Utbildning, yrkeskompetens och livslångt lärande.

UngInfo Appen

UngInfo hjälper unga att snabbt o enkelt hitta svenskspråkiga tjänster.

Barnkultur på Facebook

Barnkultur nätverket på Facebook

Sommarkompassen.fi

Sommarverksamhet för barn och unga.

Infotjänsten

Luckans Informationstjänst betjänar kunderna med information på bred bas från olika samhällsområden, om allt från kommunal och statlig service till tredje sektorns aktiviteter och tjänster. Information till allmänheten sker genom kundservice i centret, per telefon och e-post samt genom att systematisera och uppdatera information i databaser för presentation på webben.

Vi erbjuder:

  • broschyrer med aktuell information inom huvudstadsregionen (fritid, utbildning, seniorverksamhet, samhällsinformation etc.)

Möjlighet att:

  • boka tid för handledning. För ungdomar särskild ungdomsinformationstjänst från tisdag till torsdag.
  • att ställa frågor per e-post

Informationsrelaterade temaevenemang:

Du kan bekanta dig med våra informationsrelaterade evenemang på råd & tips sidan. I våra utrymmen hålls även evenemang anpassar sig för de allra minsta. Mer information hittar du via denna LÄNK.

Förmedlanden av kultur- och samhällsinformation:

Utskick av regelbundna infobrev och pressmeddelanden om samhällsinformation samt om Luckans eget utbud av verksamhet och aktiviteter.


Luckan erbjuder också:

  • Internetanvändning kostnadsfritt
  • W-lan kostnadsfritt i lokalerna
  • Utbildningsprogram i svenska
  • Informationsprogram för allmänheten