Projektet har avslutats. För mer information om effekt och verkningar vänligen kontakta
verksamhetsledare Jessica Lerche

Produforum är ett nätverk för dig som jobbar med  konst och kultur. Vi jobbar med gränsöverskridande samarbete, både geografiskt och i fråga om verksamhetsområden,  och vi tror på att samarbete alltid lönar sig.

Under rubriken tjänster kan du bekanta dig med vilken typ av stöd vi erbjuder kulturaktörer.

Produforum har verksamhet på flera orter i Nyland, i Åboland och i Österbotten.

Produforums verksamhet sker via aktörsgrupper och pilotprojekt på flera orter i Finland. I menyn aktörer får du mera information om hur du kan delta i Produforums verksamhet .

Produforum finansieras med stöd från Europeiska socialfonden, via Närings-, trafik- och miljöcentralen samt undervisningsministeriet och med kommunal och privat finansiering.

Produforums riksomfattande projekt

Produforum Nyland

Produforum Åboland

Produforum Österbotten

Produforum kulturexport – Norden och Baltikum

Produforum östra Nyland

Följ Produforum på Facebook!