fbpx

Luckan Raseborg har samarbetat med studerande Lotta Werthmann, som idag bloggar om sitt kommande event Träffa unga entreprenörer 11.9.

VÅGA GÅ DIN EGEN VÄG
Idén till detta projekt uppstod då jag funderade över vad mitt slutarbete från mina restonomstudier i Åbo skulle handla om. Ett alternativ är att utveckla eller skapa något för ett företag, eller så kommer man på någonting eget.
Min första tanke var att ta kontakt med olika företag för att höra om de möjligtvis hade någon värdefull uppgift som jag skulle kunna grotta ner mig i.
Men allt eftersom tiden gick växte tanken på att komma på någonting helt eget som förhoppningsvis kunde vara till nytta för andra.

Efter att ha läst igenom olika slutarbeten kom jag på idén från ett slutarbete som handlade om en föreläsningskväll med temat ”Välmående i arbetet”. Detta projekt är egentligen en självklarhetför mig. Jag är intresserad av människors driv att utveckla sig själva och bygga någonting eget. Min vision kom att bli att ordna ett tillfälle för ungdomar att bli inspirerade till att följa sina drömmar, genom att bjuda in nytänkande entreprenörer som ungdomarna på ett eller annat sätt kan relatera till.

Mitt slutarbete är alltså ett evenemang som kommer ordnas i Karis-Billnäs Gymnasium för gymnasiestuderande och övriga intresserade. Karis är min hemort och där jag har flest kontakter, därför kändes det naturligt att ordna evenemanget där.
Då min vision kring vad jag skulle göra stod klar, dvs. platsen, målgruppen och vilka som
skulle kunna vara nyckelpersonerna till att förverkliga mitt projekt, kontaktade jag dem via e-post.

Idag är det en vecka till mitt evenemang ”Träffa Unga Entreprenörer” och jag kan säga att detta inte skulle ha varit möjligt utan alla inblandades hjälp. Luckan Raseborg har hjälpt mig med marknadsföringen, Karis-Billnäs Gymnasium med platsen och en viss del av publiken, och mina entreprenörer med innehållet enligt temat entreprenörskap. Förutom det har jag två sponsorer, Happy Flower i Karis och Aktia i Karis, som hjälpt till med eftermarknadsföringen och material.

Nu är det endast själva eventet som återstår. Den 11.9 kl.13 är det upp till bevis. Och jag har fixat så att mitt event kommer att dokumenteras på film. Jag har aldrig gjort någonting liknande förut, så jag tänkte att om det här blir bra kan det möjligtvis vara ett sätt för mig att karriärsmässigt visa vad jag skapat. Men framförallt är filmen ett minne och någonting jag kan lära ifrån. Om den någonsin visas kommer ni att se den på mina sociala kanaler, så stay tuned in ;).

Lotta Werthmann, Pentby den 4.9.2018