fbpx

Webbtjanster och anvandaravtal

Användaravtal för nyttjande av Luckans webbtjänster.

Användning av tjänsterna

Som användare godkänner du, genom registrering i databasen, villkoren i detta avtal.

1. TILLÄMPLIGHET

Dessa allmänna användarvillkor gäller för användaren av Föreningen Luckan rfs (nedan Luckan) databaser Fritid.fi, Kulturforum.fi och Fyrk.fi. Produkterna består delvis av information inmatad av Luckans kunder.

2. NYTTJANDERÄTT OCH AVTALSVILLKOR

Produkterna (Luckans databaser) med tillhörande tjänster skyddas av lagen (8.7.1961/404) om upphovsrätt.

Föreningen Luckan r.f. förbehåller sig rätten att utföra säkerhetsrevisioner för användare av denna tjänst samt att skydda sina intressen. Om dessa revisioner resulterar i negativa säkerhetsfynd eller för föreningen icke passande information (som inte lämpar sig i databasen enligt Luckans policy) kommer kunden att meddelas, men Föreningen Luckan förbehåller sig rätten att moderera, radera information eller avsluta användningen av tjänsten för användaren vid behov.

Kunden / Användaren av databaserna erhåller en icke exklusiv begränsad rätt att för eget eller juridisk persons bruk nyttja databaserna, som framgår av avtalet nedan.

2.1 Kulturforum.fi

I Kulturforum.fi kan kunder registrera sig och skapa evenemangs- och nyhetsinlägg. Föreningen Luckan förbehåller sig rätten att fritt moderera, radera eller neka postning av information i sin databas.

fritid.fi kan kunder registera sin organisation och skapa inlägg om fritidsverksamheter på svenska i Finland. Föreningen Luckan förbehåller sig rätten att moderera, radera eller neka postning av information i sin databas.

I Fyrk.fi kan kunden registera sin organisation och informera om finansiering. Kunder kan också söka information om finansiering. Föreningen Luckan förbehåller sig rätten att fritt moderera, radera eller neka användning av databasen.

3. Övriga avtalsvillkor

3.1 Användare har endast rätt att nyttja de funktioner vi erbjuder och den information (såväl i bearbetad som i obearbetad form), som passar databasens publika utbud. Föreningens redaktörer modererar fritt allt inmatat innehåll i databaserna.

3.2 Allt användande av databaserna, utöver det som anges i punkt 2.1 ovan, kräver Föreningen Luckans skriftliga medgivande.

3.3 Kunden får inte kopiera, framställa exemplar, överlåta, lagra, sprida, låna ut, leasa ut, upplåta eller på annat sätt förfoga över databaserna, vare sig i bearbetad eller obearbetad form. Kunden får inte heller kopiera, lagra eller upplåta informationen i databasen, var sig i bearbetad eller obearbetad form, om så inte avtalats med Föreningen Luckan.

3.4. Kunden har inte rätt att dekompilera, förändra eller på annat sätt utnyttja koden till databaserna utan tillåtelse av föreningen.

3.5 Om användaren åsidosätter sina skyldigheter vid nyttjande av databaserna har Luckan rätt att omedelbart avföra användaren från databasen.

Luckans personuppgiftspolicy i denna länk.