fbpx

applikation_ung_hki_2015Föreningen Luckan kommer att utveckla en mobilapplikation riktad till svenskspråkiga ungdomar i regionen. (Med utvecklingsmöjligheter också till andra målgrupper). Applikationen ska synliggöra tjänsteproducenter och leverantörer som stöder ungdomar i olika livsskeden. (Så som studier, arbete, bostad, fritid, välmående och annan ungdomsrelaterad information).

För ändamålet söker vi nu en teknisk leverantör som i samarbete med Luckan kan utarbeta en mobilapplikation för målgruppen.

Vänligen sänd ditt anbud till [email protected] med offert och kort beskrivning om motsvarande uppdrag och referenser senast 20.5.2015. För närmare information vänligen kontakta [email protected]unginfo_nya2011

luckan.fi/helsingfors