fbpx

hel_btlu_Luckan_apr2015
Efter två veckors intensivt samarbete mellan Luckan och Helsingfors universitet ser det gott ut för framtidens kultur, barnen.

Hela 30 studerande och över 250 barn har under två veckors tid tillsammans dykt in i fantasins värld. Under 12 verkstäder har barn erbjudits Sago, Drama, röst och rörelse samt bild och formverkstäder tillsammans med blivande barnträdgårdslärare. Syftet med samarbetet är att på lång sikt få in mer kultur och bättre tillgänglighet i barnens vardag på daghemmen. Samarbetet mellan Luckan och Helsingfors Universitet har fortskridit sedan år 2012.