fbpx

Nya språkcafén på svenska och finska i Uleåborg

Publicerat den Kategoriserat som Blogg, Luckan Helsingfors, Luckan Uleåborg

Under hösten har Luckans Hallå -projekt i samarbete med Luckan Uleåborg startat ett finskt och ett svenskt språkcafé på Norden-Centret i Uleåborg. Luckans Hallå!-projekt är en av de 79 projekt som finansieras av Svenska Kulturfonden och det är ett strategiskt program för en levande flerspråkighet i Finland som främjar förmågan och lusten att kommunicera på båda inhemska språken. 

Ett språkcafé är ett socialt och avslappnat sätt att träffas på och tillsammans öva på att prata svenska eller finska. Det är ett tillfälle att lära känna andra med samma intresse för språk och kultur. Språkcaféverksamhet bygger på att deltagandet är frivilligt. Det är alltså inte en språkkurs och det finns inga prov. Istället för en lärare finns det en språkcafédragare på plats som fungerar som stöd för att starta eller föra diskussionen framåt och som på förhand har förberett eventuella teman att diskutera kring.

Marjo Ohtamaa är dragare för det svenska spåkcafét i Uleåborg. Hennes grupp träffas varje tisdag, de dricker kaffe och te tillsammans och diskuterar om allt från matkultur till boktips och sommarminnen. Deltagarantalet för det svenska språkcaféet varierar mellan fem till tolv deltagare per gång. Stämningen i gruppen tycker Ohtamaa är avslappnad och positiv och deltagarna är pratglada. Bland deltagarna finns både studeranden, pensionärer, personer i arbetslivet och mammor som kommer dit med sina småbarn. Språkkunskaperna kan variera inom gruppen men alla vågar och är ivriga på att prata svenska, menar Ohtamaa. 

Det finska språkcafét dras av Ari Alavahtola och hålls varje torsdag. Storleken på gruppen varierar mellan fem till nio deltagare per gång. På det finska språkcafét kommer det deltagare med flera olika nationaliteter, upp till nio räknar Alavahtola. De som ännu inte studerat finska så länge kommer mest för att lyssna och lära sig nya ord medan de som hunnit längre i studierna eller bott i Finland under en längre tid ivrigt pratar på. 

Uleåborg grundades år 1605 av kung Karl IX och har varit en känd handelsplats sedan urminnes tider. Kontakterna mellan de nordiska länderna har varit en naturlig del av näringslivet. Idag är Uleåborg är en av Finlands fyra språköar. I centrum av Uleåborg ligger den svenska barnträdgården, Svenska Privatskolan med 250 elever och Luckan som är en del av Norden-Centret. 

Den finskspråkiga majoriteten kan känna nytta och glädje att kunna förstå och tala svenska. Det är betydelsefullt att kunna erbjuda mötesplatser var man kan träna på sin svenska. 

Du kan läsa mer om Luckans Hallå -projekt på sidan https://luckan.fi/halla/.

 

Anna Korpak och Riika Leppinen

Luckan Helsingfors