fbpx

Vilka är konsekvenserna av en hörselnedsättning? Att höra hörselskadat – deltagarna får en uppfattning om hur det är att höra om man har en hörselnedsättning. Vad betyder en god ljudmiljö? Konkreta råd för ett fungerande samtal. Eivor Larpes, Hörselpedagog på Speres.