OM OSS

Verksamhet

Välkommen till Luckan, det finlandssvenska informations- och kulturcentret, som finns på tolv orter i landet.

Luckan är allmännyttiga föreningar, som betjänar i samhälleliga frågor i centren och på nätet. Vi erbjuder också kulturverksamhet liksom specifika aktiviteter för barn, unga och invandrare.

Luckan  vill fungera som ett visitkort för det finlandssvenska i landet och vill verka som ett allaktivitetscenter för regionens invånare.

Vår mission är att öppna upp den finlandssvenska kulturen och gemenskapen för alla som är intresserade.

Historia

Det svenska informations- och kulturcentret LUCKAN grundades i april 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. För att skapa en finlandssvensk service- och träffpunkt för att betjäna de 70.000 svensk- och tvåspråkiga invånarna i Mellannyland.

Denna servicepunkt har utvecklas efter Luckans kunders behov och nu har även den moderna teknologin satt sin prägel på verksamheten. Mycket av den dagliga verksamheten sköts virtuellt. Sedan 1997 har Luckan funnits på nätet. I november 1998 flyttade LUCKAN till Glaspalatset och 2004 till Forumkvarteret, Simonsgatan 8, Helsingfors.

I december 2000 blev LUCKAN en självständig enhet när Föreningen Luckan r.f. grundades. Organisationerna – och tillika medlemsföreningarna – som bildade Luckan var Sydkustens landskapsförbund, Svenska Studieförbundet, Samfundet Folkhälsan, Föreningen Konstsamfundet och Svenska kulturfonden.