fbpx

28.11 kl. 18 – 19 Svenska kulturfonden informerar

Publicerat den Kategoriserat som Blogg

Svenska kulturfondens infokväll

Möt Svenska kulturfondens regionombudsman för Nyland.
Svenska kulturfonden besöker årligen i november olika orter i Nyland för att informera om dess verksamhet och den årliga ansökningsomgången. Föreningar och kulturaktörer drar stor nytta av att höra om de möjligheter Svenska kulturfonden erbjuder. Samtidigt erbjuder det fonden en möjlighet att snappa upp aktuella tankar och projektidéer i de olika orterna, idéer som kan ligga som grogrund för olika samarbetsformer mellan kommunala organ och föreningar. Exempelvis bibliotekarier, lärare, dagvårdare eller personer som jobbar inom vårdsektorn välkomnas för att höra hur de olika stödformerna kan tillämpas i respektive verksamhetsområde.

På Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors

Publicerat den
Kategoriserat som Blogg