fbpx

Kulturkafé hos Luckan i Borgå

Publicerat den Kategoriserat som Blogg

Under våren 2019 påbörjades ett nytt projekt på Luckan i Borgå, nämligen Kulturcaféer för daglediga och studeranden. Kulturcafét är en mötesplats för kulturaktörer och kulturkonsumenter där målet är att skapa diskussion kring vår finlandssvenska identitet och hur kulturen formar den. Kulturcafét vill belysa frågor som; Varför behövs kultur på svenska i Finland? Hur kan kulturkonsumenter stöda och möjliggöra kultur på svenska även i framtiden?

Redan under våren arrangerades de två första Kulturcafé tillfällena. I april besöktes vi av Teater Tapir/ barnboksförfattarna och illustratörerna Linda Bondestam, Annika Sandelin och Leena Frölander-Ulf och i maj av författaren Sabine Forsblom. På höstens första Kulturcafé gästades vi av Unni Malmgren, tv- och radiochef på Svenska Yle och Gitte Laurell, chef för YleArenan på svenska.

Kultur, i alla dess former, är en väsentlig del av den finlandssvenska identiteten och en bärande kraft för vårt språk. Det är med hjälp av vår kultur som vi skapar vår egen identitet och det är genom tillgång till kultur, litteratur och konst som vi utvecklas och vårt språk stärks. Genom att skapa en plattform för kulturaktörer att presentera sin verksamhet till kulturkonsumenten vill vi öka synligheten för den finlandssvenska kulturen. Endast genom synlighet kan publikunderlaget stärkas och då behövs även upplysning till kulturkonsumenterna om de möjligheter som den finlandssvenska kulturen bjuder på!

Under hösten kommer det att ordnas två träffar till, 23.10 gästas Kulturcaféet av Peik Stenberg och 20.11 gästas Kulturcaféet av Christoffer Strandberg.

Ida Lindblad
Luckan Borgå