fbpx

Arbetet med att stärka svensk integration engagerar

Publicerat den Kategoriserat som Blogg, Integration, Luckan Helsingfors
Foto: Fredrik Enges
Foto: Fredrik Enges

Hundra  personer har under hösten suttit ner tillsammans i två workshopar för att diskutera  svenska integrationsvägar i huvudstadsregionen. Målet är att arbeta fram en gemensam vision och plan för en fungerande svensk integrationsväg.

– Intresset att delta under workshoparna var glädjande stort. I september var vi närmare 50 personer som funderade på barn och ungas integration och idag fördjupade sig 60 personer i utmaningarna för vuxna att kunna välja svenska som integrationsspråk, betonar projektledare Veronica Hertzberg.

Det tyder på att Det tyder på att man verkligen vill arbeta för att integration på svenska skall fungera som ett reellt alternativ för personer som flyttar till huvudstadsregionen. Det är också glädjande att se att det finns en vilja till sektoröverskridande samarbete.

Luckans Veroncia Hertzberg i full gång med inspirationsarbete.
Foto: Fredrik Enges

Medverkande var representanter från svenskspråkiga föreningar och förbund, personal från TE-byrån och kommun, utbildningsansvariga; från småbarnspedagogik till universitetsnivå,  samt personer som integrerats på svenska. Workshoparna är en del av Luckans projekt Kompetenscentret för svensk integration som startade våren 2019. Projektet har kartlagt hur integrationen på svenska för barn, unga och vuxna ser ut i huvudstadsregionen just nu.

Som finansiärer står Aktiastiftelsen Tre smeder, Aktiastiftelsen Esbo-Grankulla och Aktiastiftelsen Vanda.

För mera information kontakta:
projektledare Veronica Hertzberg tfn 0505819924, [email protected]
Utvecklingschef Ann-Jolin Grüne tfn 0401659616, [email protected]