fbpx

Aalto Design Factory: Inspiration och innovation 25.11.2015

unnamed

Creative and Inclusive Finland, Delaktiga Kreativa Finland har ordnat informations- och aktiveringstillfällen i Uleåborg och Esbo i november. Tillfället i Esbo lockade över 80 åhörare som önskade höra om inspiration och innovation samt finansieringmöjligheter.

Dagen började med paneldiskussion under rubriken Vad är det som inte fungerar i vårt samhälle? Vem borde göra och vad och hur skall det göras? Deltagarna i paneldiskussionen fokuserade på barn och unga och ifall det idag finns stor risk för utslagning. Som orosmoment nämndes bl.a. polarisering och den minskade respekten för människovärdet.

Som lösningar på utslagningsrisken och ojämlikheter föreslogs bl.a. att införa hobbyverksamhet i skolorna vilket skulle ge barnen jämlikare möjligheter. En annan poäng som togs upp var att  det är mycket fint som görs men att det inte syns det tillräckligt – hur ska vi få ut infon för att bättre nå målgrupperna? Ett projekt har en journalist som delgenomförare. Det är säkert ett bra sätt att få ut information och något som andra kunde tänka på i framtiden.

Kaj Mickos från Innovation Plant (SWE) föreläste om innovationsverkstäder och möjligheten att ta fram nya innovationer på 72 timmar. En viktig del av innovationen är paketeringen av den, dvs hur man ska marknadsföra den så den når ut. Här kanske det igen skulle finnas plats för både marknadsförare och journalister. Bra att komma ihåg att för att innovationen ska lyckas behövs det ett bredare arbetssätt än enbart produktutvecklare och ingenjörer.

Efter att finansiärerna RAY, Sitra, NTM-centralen och Undervisnings- och kulturministeriet hade presenterat principerna för sitt bidragsförfarande, avslutades dagen med grupparbeten där varje grupp skulle fundera på ett problem man kunde lösa genom gemensamt projekt. Sen fick grupperna presentera sina problem och idéer för branschöverskridande projekt för finansiärerna som feed back på ifall projektet verkade genomförbart eller vad man kunde fokusera på med tanke på att söka finansiering.

Ännu en intressant dag som sätter fart på idékontoret och hjälper till att knyta viktiga kontakter!