fbpx

Dagen efter valet

Publicerat den Kategoriserat som Blogg

Idag arrangerade Luckan ett samarbetsmöte om goda och mindre goda integrationsmodeller (i att integrera invandrare) med inriktning på Svenskfinland.
Modeller från det heterogena Svenskfinland skiljer sig mycket åt mellan de olika regionerna. Integrationsarbetet i till exempel Närpes utförs annorlunda än detsamma i huvudstadsregionen. Då invandrare består av lika många kategorier som personer och arbetssätten varierar mellan finländska områden beroende på miljö och kommunstrukturer så krävs mer gräns- och regionsöverskridande samarbete av aktörerna på området.

Följande personer gav expertinlägg under dagen:

– Lilian Ivars, Projektsamordnare för Delaktig i Finland, Närpes stad
– Börje Mattson, invandrarkoordinator, Raseborg stad
– Riitta Lampelto, projektledare, NEO-Seutu, Helsingfors stad
– Ann-Jolin Grüne, informatör Luckans integrationstjänst

Mötet som var välbesökt, var också rörande ense om att dagens populistiska vindar väcker stor oro såväl bland kommunalt anställda och representanter för myndigheter som hos den tredje sektorns serviceproducenter och inte minst invandrarna själva.
Man kan ju tycka att Finland, med procentuellt sett mycket småskalig invandring, har goda möjligheter att lyckas väl i integrationsprocesser.
Och man ska minnas att också Finland har fått hjälp i nöd. Till exempel från Portugal.

Publicerat den
Kategoriserat som Blogg