”Din blick, din röd skimriga hud” – utställningen visas i Luckan 11.11 till 22.12.2015

emilia_kannosto_nov2015_Luckan_2Jag strävar efter att leva i en positiv sinnesstämning, att stänga ut negativ energi. Jag projicerar mina personliga utsikter till livet i mina konstnärliga gestaltningar. Jag strävar efter att skapa, genom min konstform, en vision om hur jag ser på världen. Vad jag skapar är en inblick i vem jag är och det facto har detta gett mig redskapen till ett starkt uttryck.
Vid en tidpunkt, undrade jag på innebörden och vikten av det jag överför till min publik.  Jag stannade upp, gav mig själv tid och utrymme att analysera mig själv som en konstnär, min roll och mitt budskap. Denna djupa eftertanke ledde i slutändan till en unik vändpunkt. Jag bestämde mig för att börja från mig själv, mitt förflutna och mina personliga erfarenheter. Att växa upp med en alkoholiserad förälder gav mig källan till materialet för att berätta en historia om ett mycket viktigt ämne. Konst och missbruk.

Berättelserna

Jag hoppas att jag har förmågan att sända ut ett reflekterande meddelande; att ändra inställningarna hos min publik som ser detta ännu som en svaghet eller ett moraliskt misslyckande. Konsten ger ett ansikte till dem som har drabbats, dem som har levt eller missbrukats av personen med missbruk. Med detta arbete hoppas jag att inleda en diskussion om sjukdomen som vi har gett namnet ”alkoholism”. I mina arbeten utgår jag ifrån gamla fotografier genom vilka jag skapar bilderna på nytt genom mitt konstnärliga uttryck.

“The stolen glance“

I endeavour to live consistently with a positive frame of mind, to close out negative energy. I project my personal outlook to life in my artistic representation; I strive to create, through my art form, a vision of how I see the world. What I create is an insight into who I am, and this fact infuses profound strength into the style I employ in my artworks.
At some point, I wondered at the meaning and importance of what I conveyed to my audience. At that juncture, I paused and sought time and space to analyse myself as an artist, my role and my message. This deep reflection ultimately led to a unique turning point, I decided to start from myself, my past and personal experiences. Growing up with an alcoholic parent, gave me a source of material to tell a story about a very important subject. The stories I tell have the potential to transmit a reflective message; to change the mindset of members of my audience who see it yet as a weakness or a moral failure. Art gives a face to those who have been affected; those who have been around or abused by the person with the addiction. With this work, I hope to open a discussion about the disease which we have given the name ‘alcoholism’.

emilia_kannosto_nov2015_Luckan_1

emilia_kannosto_nov2015_Luckan_3Emilia Kannosto, Helsingfors

Visuel konstnär och freelans  illustrator, bosatt i Helsingfors. Utexaminerad i år till bildkonstnär från Yrkeshögskolan Novia, Jakobstad.
Försöker alltid uttrycka en viss känslighet genom min konst och om jag lyckas överföra denna känsla till åskådaren, är jag nöjd. Jag är en kreativ mångsysslare som har ett intresse i flera kreativa områden och har ofta flera projekt på gång. Jag anser att min styrka ligger i teckning och måleri och det är vad jag arbetat mest med hittills. Förutom konst är jag väldigt intresserad av det sociala området och ser detta projekt som nästan en kombination av de två.

Utställningen pågår 11.11 till 22.12.2015 i Luckan, Helsingfors