fbpx

fillippas_logo_color_small 11.1-21.1.2016 Guidningar i LillaLuckan, Helsingfors

Boka in din barngrupp på interaktiv guidning i Ordboet vardagar 12–21.1.2016 kl. 9-10 eller 10:30-11:30. Sexton guidade rundturer med lekfull ordkonst erbjuds till de snabbast anmälda. Enstaka tider finns kvar, så var snabb!

Ordboet är en språkstimulerande fantasiutställning, som stöder pedagogernas arbete i skolorna. Det är ett ämnesöverskridande projekt, som engagerar alla lärare och elever i en skola.
• Ordboet är en mobil utställning. Till sin utformning är Ordboet en fantasirik miljö för alla sinnen. Här finns det plats för kaos, kunskap, fara och harmoni! Och allt det här kan Sydkustens medarbetare skapa i skolans egna utrymmen.

• Ordboet är en metod som lockar, stimulerar, inspirerar och stöder. Utställningen är en medskapande lär- och upplevelsemiljö, som inspirerar elever att berätta, skriva och skapa.

• Ordboet är ett koncept i vilken det utöver utställningen ingår lärarhandledning och material.

http://www.ordkonst.fi/ordboetordkonst