fbpx

Föreningen Luckan utvecklar verksamheten och stärker ledningen – Tinka Ullbro ny verksamhetsledare

Publicerat den Kategoriserat som Blogg, Information, Luckan Helsingfors

Föreningen Luckan utvecklar verksamheten och stärker ledningen – Tinka Ullbro ny verksamhetsledare.

I oktober 2023 inledde föreningen Luckan en omfattande förändringsprocess för att skilja på Luckans nationella verksamhet och den lokala verksamheten i huvudstadsregionen. Luckans styrelse har tagit fram en ny verksamhetsmodell, där det lokala och nationella verksamhetsutbudet separeras i två självständiga föreningar. Planen är att de två föreningarna ska starta sin verksamhet 2025. Det övergripande målet med förändringen är att tydliggöra och profilera verksamheten bättre, skapa nya och förbättrade verksamhetsmöjligheter, öka synergieffekter i både kärnverksamhet och stödfunktioner samt skapa en stabilare
finansieringsgrund, säger styrelseordförande Camilla Wikström-Grotell.

För att driva utvecklingsarbetet sökte Luckan en ny verksamhetsledare. ”Det är glädjande att positionen väckte stort intresse,” säger styrelseordförande Camilla Wikström-Grotell. En organisation i förändring kräver ett starkt, utvecklingsdrivet och
människoorienterat ledarskap. Tinka Ullbro, Luckans nya verksamhetsledare, har den breda erfarenhet som krävs för att leda denna utveckling. Ullbro, som är ekonomie magister och författare, har både ledarskapserfarenhet från företagsvärlden, mångårig erfarenhet från kulturbranschen samt erfarenhet som projektkoordinator för nationella och internationella
forsknings- och utvecklingsprojekt inom högskolesektorn. ”Jag ser fram emot att få vara med och utveckla och synliggöra Luckans högklassiga verksamhet som är viktig både för Svenskfinland och samhället i stort,” säger Ullbro. I dagens ekonomiska verklighet blir den tredje sektorns arbete ännu viktigare.

Föreningen Luckan r.f. grundades år 2001 för att synliggöra det svenska i huvudstadsregionen och tillhandahålla information om föreningar, tjänster och evenemang för alla åldersgrupper. Sedan dess har intresset för Luckans verksamhet spridit sig över hela
Finland, vilket 2018 ledde till att flera finlandssvenska organisationer blev medlemmar i Luckan. Idag driver föreningen förutom information och vägledning, verksamhet på elva orter i Svenskfinland med fokus på webbtjänster, kultur, barnkultur, ungdomsverksamhet och integration.

Som en följd av att verksamheterna och utbudet av tjänster expanderat under de senaste åren är det nödvändigt att stärka de regionöverskridande och nationella aktiviteterna såsom ungdomstjänster och integration genom samordnad verksamhet. Den nationella verksamheten koncentreras till den nuvarande föreningen Luckan r.f., som samtidigt byter namn till Luckan Finland. Vidare grundas en separat lokal förening Luckan i huvudstadsregionen med betoning på de aktiviteter och tjänster som drivs i samband med kulturcentret på Georgsgatan 27 i Helsingfors riktat till alla åldrar med en bred palett av aktiviteter anpassade för behov i huvudstadsregionen.

”Föreningens Luckans syfte är att främja svenskspråkig samhällelig och kulturell verksamhet i Finland och att bedriva kultur-, ungdoms- och integrationsverksamhet samt informationsförmedling och svensk service med beaktande av grupper med särskilda behov”.

För närmare information vänligen kontakta:
Styrelseordförande Camilla Wikström-Grotell tel. 050 3580938
Viceordförande Harriet Rydberg tel. 050 5544565