fbpx

Verkställande direktör, ekon.mag, Fredrik Karlsson utsågs i samband med medlemsföreningsmötet 6.3 till ordförande för Luckan för år 2012-2013 och Folktingssekreterare Markus Österlund till ny ordinarie medlem. Övriga styrelsemedlemmar för föreningen är Monica Martens-Seppelin (vice ordförande), Samuel Reuter, Maria Björnberg-Enckell och Mats Löfström. Fredrik Karlsson efterträder rektor Henrik Wolff som varit Luckans ordförande under åren 2007 till 2011.

Luckan, som startade 1992, har verkat i Forum sedan 2004 och firar 20 år som koncept detta år. Mer information om konceptet och föreningens historia finns på webbadressen http://luckan.fi/helsingfors/om.