fbpx

Att vara innovativ och tänka i nya banor är inte lätt. Då hjärnan protesterar och hellre går för enkla lösningar, ska man inte ge upp utan utmana hjärnan till nya förslag, om och om igen. Innovation lär handla om 5% inspiration och 95% hårt arbete. Bl.a. det lär oss Joachim Ramström från Yrkeshögskolan Novia då han drar en innovationsworkshop, Från idé till projekt, för utvecklare och finansiärer i Tampere talo den 3.11.

Då man planerar ett projekt är det viktigt att identifiera sin målgrupp. Och vilket målet med projektet är. Kom ihåg att det ska vara mätbart. Tänk på utvecklingsbehovet dvs målgruppens behov, inte på projektets behov. Vilket problem vill vi lösa? Och vilka tre frågor måste vi hitta svar på för att kunna lösa problemet? Ju mer vi funderar på projektet från olika synvinklar, desto svårare blir det att avgränsa målet. Men det är viktigt att inte försöka frälsa hela världen på en gång.

Som hjälp för projektinnovatörer sitter en skara finansiärer och svarar på frågor om finansieringsmöjligheter. På plats är både Europeiska Socialfonden, Interreg Central Baltic, Interreg Botnia Atlantica, Svenska Kulturfonden, Regionförvaltningsverket, Cimo och NTM-centralerna. För Kreativa Delaktiga Finlands del var det en givande dag med å ena sidan sparrandet av nya projektidéer och å andra sidan finansieringdiskussion tillsammans med NTM-centralen i norra Österbotten. Vi hoppas på fler ansökningar om riksomfattande projekt i handlingslinje 4 innan 1.3.2016.

Mera information om verksamhetslinje 4 hittar du på:

https://www.rakennerahastot.fi/koulutus-ammattitaito-ja-elinikainen-oppiminen-esr-#.VjjG9K7hAdU

#OsaajienSuomi

#DelaKreativt