fbpx

Luckan i Sydösterbotten – En Resurs för Gemenskap och Integration

Publicerat den Kategoriserat som Blogg

Dagens mångkulturella samhälle gör det viktigt att det finns platser där människor kan mötas, utbyta erfarenheter och känna sig välkomna.
I Kristinestad finns en sådan plats i form av Luckan i Sydösterbotten. Med bredd i verksamheten och en klar fokus på integration har Luckan en viktig roll i att främja gemenskap och förståelse. För att uppnå vårt mål samarbetar vi med många andra aktörer.

Barnkulturnätverket Bark och Lappfjärds folkhögskola är för oss två viktiga samarbetspartners med regional anknytning. Men också lokala föreningar och stiftelser är viktiga för att evenemang ska kunna nå så många som möjligt. Svenska Odlingens vänner i Kristinestad är en sådan lokalt viktig samarbetspart, Kulturhuset Dux en annan.

I sommar har vi haft ett antal evenemang, konserter och andra event. Speciellt vill vi lyfta fram barnkalaset som ordnades i juni, som var inriktad på integration och barn. Mycket uppskattad var också vår cirkus work shop i början av augusti som vi anordnade under Lafolk-festivalen. Båda evenemangen lockade över hundra deltagare, vilket är mycket på en liten ort som Kristinestad.

Luckan i Sydösterbotten är en del av Luckan nätverket. Ett finlandssvenskt nätverk som erbjuder stöd och rådgivning till invandrare i olika frågor. Det kan handla om hjälp med att fylla i blanketter, förstå myndighetskrav eller få vägledning i hur man navigerar genom det finska samhället. Denna typ av service är ovärderlig för dem som är nya i landet och behöver extra support för att kunna etablera sig och trivas i sin nya hemstad.

Att mötas och uppleva varandras kulturer är en viktig del av integrationen. Luckan Kristinestad arrangera regelbundet evenemang och aktiviteter där människor kan dela med sig av sin kultur och lära sig om andra. Barnkalas, workshops och kulturella festivaler är några exempel på hur vi främjar
ett öppet och mångkulturellt samhälle.

/ Luckan i Sydösterbotten


Samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK) upprätthåller Yrkesakademin i Österbotten, Wasa Teater och KulturÖsterbotten. / Kuntayhtymä Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK) ylläpitää Yrkesakademin i Österbotten -ammattiopistoa, Wasa Teater -alueteatteria sekä KulturÖsterbotten -kulttuuriyksikköä. / The federation of Swedish Ostrobothnia for education and culture (SÖFUK) maintains the vocational college Yrkesakademin i Österbotten, the theatre Wasa Teater and the cultural organization KulturÖsterbotten.

Publicerat den
Kategoriserat som Blogg