fbpx

Luckans informations- och rådgivningstjänst för invandrare (Bridge) ger information och handledning i arbetssökning, studiemöjligheter och frivilligverksamhet. Vi informerar nyanlända invandrare om offentliga och tredje sektorns tjänster samt hjälper kunden att komma i gång i Finland. Vår personal ger råd och stöd i byråkratiska problem och i att hitta rätt tjänst eller hjälp i samhället. Bridge arrangerar också samhällsorienterade, kompetenshöjande utbildningar och kulturella finländska evenemang för invandrare. Verksamheten samarbetar med många aktörer på det finländska integrationsfältet.

MER INFORMATION HÄR!