fbpx

Mentorskap som jämlikhetsverktyg – Erfarenheter från Maktsalongen och Luckan Integration

Seminariedagen erbjuder föreläsningar och diskussioner om mentorskap som verktyg för jämlikhetsarbete. Sara Haraldsson från Maktsalongen (Sverige) föreläser om att skapa ett jämställt ungt civilsamhälle och i längden ett mer rättvist samhälle. Jämlikhet är ofta en fråga om kultur, normer, vanor, mönster och attityder och för att komma åt dem är det viktigt att börja tidigt. Genom att arbeta med detta i det unga civilsamhället kan vi tidigt utmana bilden av vem som ska vara ledare, hur makt ser ut och utövas och på så sätt göra hela samhället mer jämställt.

Jenny Asplund från Luckan Integration föreläser om mentorskapsprojektet FIKA och hur mentorskap kan användas för att främja integration av nya finländare.

Målgruppen är föreningar och organisationer som är intresserade av att arbeta med mentorskap som ett verktyg för att öka jämlikhet och delaktighet bland unga. Under tillfället finns även möjlighet att diskutera hur ett mentorskapsprogram för unga i tredje sektorn kunde se ut i Svenskfinland.

9.00-11.30        Maktsalongen och mentorskap med Sara Haraldsson
11.30-12.30      Lunch
12.30-13.30      Erfarenheter från mentorskap och integration med Jenny Asplund från Luckans FIKA-projekt.
14.00-15            Diskussion och sammanfattning

I samarbete med De Ungas Akademi och UngMartha

Anmälningar: De Ungas Akademi, [email protected]

Tidpunkt: 1.12.2015, kl. 9-15

Plats: De Ungas Akademi, Georgsgatan 18 (3:e vån) Helsingfors

Deltagaravgift: 30 euro