fbpx

Foto: Hbl-arkiv/Niklas Tallqvist.Luckan gör en storsatsning på integrationsarbete i år. Med hjälp av anslag från RAY, kommuner, stat, EU och Svenska kulturfonden kommer fyra personer från och med våren att arbeta med integration med olika fokus ute i regionen.

Luckan har sedan år 2002 ordnat lågtröskelmottagning med rådgivningstjänster och utbildnings- och kompetenshöjande aktiviteter för invandrare och samarbetspartners.
Verksamheten har från och med årsskiftet utökas med uppsökande- och informationsarbete riktat till föreningar där målsättningen är igångsättande av tutor- och yrkeskompisverksamhet för invandrare och med hjälp av föreningsaktiva hoppas på att integrera invandrare i verksamheten.

– Med närmare 80 kundkontakter och över 140 evenemangsdeltagare under de första veckorna sedan årsskiftet har vi befäst vår informationsservice för invandrare i huvudstadsregionen. Luckan har lång erfarenhet och vi ser behoven av att utöka verksamheten och aktiviteterna, konstaterar Anna Jakobsson, koordinator för Luckans integration – Bridge.

– Via vårt nyaste projekt FIKA, Förening Integration Kommunikation och Aktivitet, hoppas vi på att skapa en plattform där vår finlandssvenska föreningsaktivitet och frivilligverksamhet öppnas upp även för invandrare. Projektet går ut på att hitta mentorpar mellan föreningsaktiva och nyinflyttade i Nyland. Syftet är att detta ska leda till sociala kontaktytor, nya föreningsaktiva samt i förlängningen även till sysselsättning, säger Jessica Lerche.

För tilläggsinformation: Verksamhetsledare Jessica Lerche 050-3733 925, e-post [email protected]

Luckans integrationsverksamhet samarbetar med andra aktörer på integrationsfältet och övervakas av en bred styrgrupp med representanter från intresseorganisationer, tredje sektorn och kommuner.

FAKTA OM LUCKANS INTEGRATIONSARBETE

Luckans integrationsverksamhet består av:

Bridge är Luckans informations- och rådgivningstjänst för invandrare i huvudstadsregionen som utvecklats från projektet Ny i stan (2002-2004). Verksamheten startade 2008 som ett RAY-projekt och har från 2011 blivit en ordinarie Luckantjänst med riktat verksamhetsunderstöd från RAY och kommunerna i regionen.

FIKA är ett nytt EU-projekt som inleddes 1.1.2012 och avslutas 30.6.2014. Projektet finansieras huvudsakligen av ESF-medel via Nylands ELY-central samt genom bidrag från Svenska Kulturfonden. Övriga medverkande är Sydkustens landskapsförbund, Helsingfors, Esbo, Kyrkslätt och Raseborg som stöder med utrymmen och arbetsinsatser. Projektet har en projektledare och koordinator. Luckorna i Raseborg, Kyrkslätt och Helsingfors fungerar som projektkontor. Budgeten är totalt 369 000 euro.

Luckan har även ett nära samarbete med projektet Delaktig i Finland i huvudstadsregionen som leds av Arbis i Helsingfors.

Till Bridge hemsida.

Till Luckans hemsida.