fbpx

Sommarhälsning från Smartkultur i Nyland

Publicerat den Kategoriserat som Blogg

Smartkultur i Nyland har arbetat för professionella kulturaktörer i Nyland med en bred palett
av tjänster och produkter som innefattat sakkunnande i kombination med
konsultationstillfällen, fortbildningar, workshops, networking, mentorskap, audiovisuell
produktion, studiotjänster och evenemangsstreaming. Under våren fortsatte verksamheten
med bland annat streamingworkshopar, inspelningar i selftape-studion och utbildningar om
fotografering och masterclass i musikproduktion. Projektet administrerade också
Instagram-kontot @thisissvenskfinland, vars värdskap aktivt erbjudits åt olika kulturaktörer
för ökad synlighet på sociala medier.

Kulturforum.fi

Under våren har tjänsten Fyrk.fi integrerats i Kulturforum.fi på plattformen LinkedEvents för
att ge mervärde för kulturfältet. Kulturforum.fi är en svensk evenemangskalender i Finland
som främjar kulturella evenemang. Fyrk.fi är en plattform som stöder kulturaktörer att hitta
och söka om understöd för sin verksamhet. Tack vare Smartkultur har tjänsterna kunnat
integreras med varandra, vilket ger användarna tillgång till en mer heltäckande kulturdatabas
med information omspännande allt från evenemang, kulturaktörer till finansieringsposter.
Mentorprogrammet
Projektets mentorprogram som möjliggör en professionell dialog mellan mentorer och
adepter har rullat på. Under våren har två mentor- adeptpar träffats regelbundet.

Avslutning

Våren innebar också början på slutspurten för projektet och mycket arbete har lagts ned på
produktionen av Smartkulturs slutevenemang, ://digit4l, som äger rum den 5.9. på Luckan
Helsingfors. Där hoppas vi samla en stor skara kulturaktörer som får ta del en hel
eftermiddag med engagerande föreläsningar om banbrytande teknologier som formar
kulturfältets framtid.
Samtidigt har tiden kommit för avslutningen av projektet och slutrapporteringen med all
statistik som därtill hör har påbörjats. I skrivande stund har 162 personer registrerats som
deltagare i projektet och många fler har varit delaktiga på sätt eller annat.

Vi önskar alla en fin och avkopplande sommar!
Staffan & Freddi
Smartkultur i Nyland

Publicerat den
Kategoriserat som Blogg