Den 3 mars lanserades strategin på en presskonferens inför ett 30-tal journalister och beslutsfattare. Den fick ett alltigenom positivt bemötande.

– Eftersom städernas integrationsprogram nu ska uppdateras efter kommunalvalet är det viktigt att hitta svenska lösningar som kan innefatta hela huvudstadsregionen, påpekade Ann-Jolin Grüne.

Behovet av en strategi motiveras med att det saknats en gemensam vision för svensk integration i huvudstadsregionen, målgruppen är förhållandevis liten och behoven inom målgruppen varierar starkt.

– Vi önskar att det år 2021 till 2024 skall bli lättare att välja den svenska integrationsvägen. Att man får tillgång till jämbördig integrationsutbildning, kompletteringsutbildning och undervisning på sitt eget språk och religion som de som väljer att integreras på finska, sa projektledare Veronica Hertzberg.

Den gamla sanningen, för att uppnå samma som på finska krävs delvis andra lösningar på svenska, stämmer även här. För att nå dit är det grundläggande att städerna i huvudstadsregionen samarbetar för att tillsammans stärka den svenska integrationen. Det är angeläget att utvecklingsarbetet för den svenska integrationen sker som en del av statens och kommunernas integrationsarbete med samma krav på kvalitet och uppföljning som när det gäller att integreras på finska.

Under lanseringen tog Esbo stad fasta på att sammankalla till ett gemensamt möte med huvudstadsregionens svenska bildningsdirektörer och cheferna för integrationsärenden för att tillsammans dryfta hur de kan stärka den svenska integrationen.

Från Helsingfors fick vi veta att man inom näringslivsavdelningen kommer att anställa en koordinator för svensk integration. Vanda har just startat sitt arbete för att stärka den svenska integrationen och Grankulla ser gärna att det skulle finnas fler inflyttade barn i den svenska skolan. Så det ser lovande ut för integrationen på svenska i huvudstadsregionen.

Strategin finns tillgänglig på svenska, finska och engelska. Den kan beställas/laddas ner från här: https://integration.luckan.fi/strategi/

 

Inlägget är skrivet av Johan Andersson
[email protected]