fbpx

Under ytan 

Publicerat den Kategoriserat som Blogg

Under ytan 

Utställningstid t.o.m. 29.10.2019.
Luckan Raseborg, Torgg. 3, 10300 Karis

Sedan hösten 2018 har jag arbetat med ett projekt där jag skapar en installation av kläder, som jag planerar att arbeta med kontinuerligt och utveckla ytterligare. Jag har valt kragskjortor eftersom de är tidlösa och passar in i många situationer, oftast då man behöver vara representativ. Men uttrycken i mina verk berättar en annan historia…
Kläder är nånting vi tar på och av. Samma med känslor; somliga av dem vill man ta av och gömma undan i garderoben. Känslor kan vara svåra att tala om, till exempel stress, rädslor, skam och mental ohälsa.
Installationen är en helhet som ger rum för tolkning och eftertanke. Att bli konfronterad av sina känslor kan vara smärtsamt. Därför är det dags att skrapa på ytan. Psykisk smärta tystas ner tillräckligt.

Om konstnären – Linnea ”Lini” Fredriksson

Jag heter Linnea ”Lini” Fredriksson och har inlett mitt sista studieår inom bildkonst vid Yrkeshögskolan Novia, Jakobstad. Är från Liljendal, Lovisa.
I början av mina studier tecknade och målade jag mest, men under åren har mitt uttryck utvecklats och skapar också av textiler och experimenterar med olika material. Temamässigt varierar jag mellan himmel och jord, men i stort sett arbetar jag med upprepningar, olika varianter av samma motiv.
Jag finns även på instagram. Välkommen att bekanta dej med min konst!
Instagram: linisart

Pinnan alla

Syksystä 2018 asti olen työskennellyt vaateinstallaatioprojektin parissa. Se on aihe, jota aion työstää pitkäkestoisesti ja kehittää samalla jatkuvasti aina pidemmälle. Materiaalikseni olen valinnut kauluspaidat, sillä ne ovat ajattomia, sopivat erilaisiin tilanteisiin – ja ovat usein yllä, kun tulee olla edustava. Työni kertoo niistä kuitenkin toista tarinaa…
Me puemme vaatteet päällemme ja riisumme ne pois. Samoin teemme tunteille, osan niistä haluamme riisua ja kätkeä komeroon. Jo pelkkä tunteista, kuten stressistä, pelosta, häpeästä ja mielenterveysongelmista, puhuminen voi olla vaikeaa.
Installaatio on kokonaisuus, joka jättää tilaa tulkinnoille ja pohdinnalle. Omien tunteiden kohtaaminen voi olla tuskallista. Siksi on aika raapia pintaa. Henkisestä tuskasta on jo vaiettu tarpeeksi.

Beneath the surface

Since autumn 2018, I have been working on a project where I create an installation of clothes. I am planning to work on it continuously and further develop it. I have chosen dress shirts because they
are timeless and suitable in many situations – most often when one should be representative. But the expressions of the works tell a different story…
Clothes are something we put on and off. The same could be said about feelings, some of them we just want to put off and hide in the closet. It can be hard to talk about feelings, such as stress, fear, shame and mental illness.
The installation is a collection of pieces which gives space to interpretation and reflection. To be confronted by one’s own feelings can be painful. This is why it is time to scratch on the surface. Mental pain is silenced enough.