fbpx

Skönlitteratur – språk, kommunikation och livskunskap

Då den svenske poeten Bob Hansson insåg detta blev han poet. Orden, dikterna, litteraturen kan föra människor närmare varandra, Hansson utbrister att litteratur rentav räddar liv. Han uppmanar oss att ”konvertera till vänlighet” och på frågan vilka böcker man bör läsa blir svaret ”de som känns”.

På den finlandssvenska läsambassadörens seminarium ”Att kunna och vilja läsa”, som ordnades i Helsingfors den 31.3, berättade Hansson om sin svåra uppväxt. Han var dålig i skolan och dålig i sport. Han var stökig, blev mobbad samt redan i årskurs 6 relegerad från skolan. Han fick lära sig att han ”inte kunde” och att han var ”bäst av alla på att vara dålig”.

Vändningen kom då hans lärare i årskurs 7 tittade honom rakt in i ögonen och frågade: ”Vad vill du? Vad vill du med ditt liv?”. Ingen hade tidigare frågat honom detta. Nu möttes han av ord fyllda av värme och intresse. Hansson vill påminna oss om ordens makt att beröra och öppna upp nya dörrar i någons liv samt att ”varje hej är ett hej som förändrar”. Du har sett någon. Du kommunicerar.

På seminariet berättade lärare från olika regioner i Svenskfinland om hur man genom olika satsningar väckt läslust hos eleverna. Man har ordnat t.ex. läsnatt, läsfrukost vid farsdagen, bokprat, bokcirklar… Läsning som ett projekt för hela familjen har också betonats. Föräldrar har uppmuntrats att läsa högt även för lite äldre barn. Då vi läser utvecklas vårt språk, vår förståelse samt vår förmåga att uttrycka oss. Vi blir även bättre på att skriva och kommunicera.

Läsambassadör Katarina von Numers-Ekman lyfter fram att det behövs många olika aktörer som arbetar för läsfrämjandet. Hon efterlyser bl.a. fortbildning för pedagoger, en förbättring av barn- och ungdomslitteraturens status, samarbete mellan skola och bibliotek, kommunala strategier samt utbildningar i bokprat och ordkonstverksamhet.

Skönlitteratur utvecklar inte enbart vår språkliga förmåga, den erbjuder oss även ”livskunskap” och därför har kurser i skönlitteratur med framgång redan en längre tid erbjudits läkarstuderande. Rolf Ahlzén skriver i sin avhandling Why should physicians read? Understanding clinical judgement and its relation to literary experience om nyttan av skönIitteratur för läkarstuderande. I avhandlingen visar han att läsning av skönlitterära böcker kan påverka läkarnas syn på patienterna och därmed också förbättra det kliniska arbetet och göra dem till bättre läkare. Skönlitteratur stimulerar oss både känslomässigt och intellektuellt, kan träna upp vår empatiska förmåga samt har potential att bredda vår människokunskap. När vi reflekterar över de fiktiva karaktärerna utvecklas även vår självkunskap, vi blir skickligare på att förhålla oss öppna och undvika förutfattade meningar, vi blir mer medvetna om hur vi reagerar och det blir lättare att bemöta andra på ett ansvarsfullt sätt.

Nästa höst kommer Luckans delprojekt inom Stora Komet – vägledningsprojektet på svenska i Nyland att erbjuda studerande vid Arcada den valbara kursen Skönlitteratur – en väg till ökad människokunskap. Tanken är att erbjuda bl.a. blivande sjukskötare, barnmorskor, socionomer, fysioterapeuter och idrottsinstruktörer en chans att genom läsning samt diskussioner kring romaner och noveller utveckla sin kompetens att förstå andra människors tankar och känslor, motiv, handlingar och upplevelser. Skönlitteratur kan möjliggöra perspektivbyten, vi ser på saker och ting med ”nya ögon”. Detta har alla människor som jobbar i människonära yrken nytta av.

Vid närmare eftertanke berör det nog oss alla.

/ Sissel Korpisola
Projektansvarig
Luckan, Stora Komet