fbpx

Luckans kulturproducenter besökte Hangö Teaterträff i år, med stora förväntningar efter att ha besökt teaterfestivalen i Helsingborg i maj. Under träffen, som varade i fyra dagar, visades över 15 föreställningar riktade till både stora och små, och utöver det arrangerades verkstäder och föreläsningar. Som kulturproducent är det lärorikt och inspirerande att få se olika föreställningar under en intensiv period, då möjligheterna för konstnärligt uttryck i nutidskonsten blir så konkreta. Aktuella teman, bildning och fakta lyfts upp på kreativa och nya sätt. Teater lär och skapar en inre reflektion hos publiken liksom en dialog människor emellan.

Dialogen genom konstnärligt uttryck är något som speciellt behöver uppmärksammas efter årets lyckade teaterträff. Föreningen Hangö Teaterträff lyckades nämligen inte enbart med att skapa ett varierande och underhållande program utan lyckades också skapa en tilltalande öppen finlandssvensk mötesplats för kulturaktörer och kultursamordnare. Som arrangör lyckades de med sin flerspråkiga broschyr, och som besökare var de utländska inslagen i programmet samt de skandinaviska språken på scenen tilltalande. Som kulturproducent är det viktigt att nu som då bli ordentligt påmind om hur man kan skapa betydelsefulla mötesplatser människor emellan genom konst och kultur, oberoende modersmål eller bakgrund. Känslor, berättelser och budskap kan så exceptionellt förmedlas och tolkas på scen – och Hangö Teaterträff lyckades verkligen med det.  

Här kan du läsa mer om Hangö Teaterträff: https://www.hangoteatertraff.org/

Inlägget är skrivet av Elin Sundell, [email protected],
ansvarig för barnkulturverksamheten på Luckan.