fbpx

Efter en god frukost är det dags igen.

Ut som förste talare är statsvetaren och journalisten tillika fd. chefredaktör för Hufvudstadsbladet Jens Berg. Han beskriver en utmanande och bitvis dystopisk framtid för Finland i allmänhet och Svenskfinland i synnerhet. ”Vi har institutioner som binder oss (finlandssvenskar) samman, men kan någon nämna ett större strategiskt samarbetsprojekt som har lyckats?” Berg refererar till samhällsforskaren Kjell Herberts som sagt ”Tyvärr har det finlandssvenska samarbetet blivit sämre genom åren.”

”Vi saknar en vision och vi saknar krafter som ser till hela Svenskfinland” fortsätter Berg och ställer frågan om hur många det är som stångat huvudet blodigt för att bli sedda och hörda. Han betonar hur viktig tvåspråkigheten är och samarbete som enar de två nationalspråken. Samtidigt gör Svenska Kulturfonden med projektet Hallå, som startar under hösten 2018, en enormt satsning på tvåspråkigheten i Finland. Svenska Yle jobba mer tvåspråkigt nu än tidigare något även Lärarutbildningen gör. Agneta Möller-Salmela inflikar att föräldrar av idag spenderar mer tid vid sociala medier än att vara sociala med sina barn vilket ur en språklig synvinkel är förfärligt. Berg fortsätter att vi idag är helt beroende av invandring för att Finland skall klara sig i framtiden och spelar upp ett klipp med forskaren Arshe Said som även är ordförande för Finlands somaliska förbund. Said säger att han är den enda somaliern som integrerats på svenska i Finland. Ett påstående som dessvärre inte är närapå sant.

Jens Berg avslutar med några tankar om hur svenskan skall kunna få en mindre hotande och mer självklar del av Finland. Han uppmanar att vi bjuder in finskspråkiga till samtal och understryker att vi alla är en aktiv del av Norden. Publiken får en utmaning att vara de som enar Svenskfinland på ett nytt och inkluderande sätt.

Följande talare är läsinspiratören Agneta Möller-Salmela från Hangö. Hon berättar att Finland ligger på tredje SISTA plats gällande läsmotivation i världen enligt den senaste PISA-undersökningen. Något som inte bådar gott för framtiden. ”Motivationen” säger Möller-Salmela ”kommer utifrån den barndom man har och läslusten slås an redan innan barn fyllt sju år.” Hon lyfter fram vikten av multilitteracitet. Begreppet multilitteracitet kan, när det kommer till kunskap och lärande, tolkas som ett nästintill synonymt begrepp med allmänbildning. Hennes engagemang är inspirerande och det slår mig hur enormt viktiga eldsjälar som hon är för språk och språkligt intresse. Hon visar de flaskor hon använder i sitt arbete med barn och unga för att skapa språklig magi. Alla har ett eget fantasifullt eggande innehåll och bär namn som modets-, den eviga visdomens-, ensamma hjärtans-, farornas-, det personliga mörkrets- och den eviga berättelsens flaska. Jag minns den gång hon kom och föreläste för alla barnpedagoger inom barndagvården i Esbo hur jag fullständigt försvann i hennes berättelse och samma känsla kommer över mig nu igen. Hade Agneta Möller-Salmela erbjudits platsen som utbildningsminister hade ingen blivit gladare än jag.

Det har varit två väldigt givande dagar och när vi sitter här över den avslutande lunchen är det många intryck som bearbetas. Ett måste dock sägas; Svenskfinland är fantastiskt.

Ett stort tack till SAMS verksamhetsledare Nina af Hällström och Anna Caldén för två väldigt viktiga och givande dagar.
Nästa år igen.

Sissel Korpisola – Projektansvarig, Stora Komet
Larrie Griffis – Centeransvarig vid Luckan i Helsingfors