fbpx

Tisdagen den 19.9 fick Luckan besök av Niklas Gulin från Mentor Sverige som var här för att berätta om deras verksamhet. Dagen började med frukost och föreläsning av Niklas för Luckans personal och andra intresserade. Föreläsningen var intressant och ledde till en hel del diskussion och frågor. Speciellt mycket frågor ställdes kring personmentorskap för ungdomar i åldrarna 14-19, och vilka möjligheter och svårigheter det kan ha.

Den största med Mentor Sverige är att mentorskapet riktas till ungdomar och jobbar bland annat för att minska på droganvändning och våld bland unga och för att minska framtidsångesten bland unga. Tesen är att om man får en vuxen att prata om framtiden och annat med, kan man inspireras och motiveras framåt och hoppeligen påverkar det här positivt på de ungas livsval och deras tankar om framtiden. Verksamhetsmodellen är rätt obekant i Finland, men kanske det här är någonting titta närmare på?

På eftermiddagen ordnandes “Livet efter – verktyg för vägledning av unga” på Luckan i Borgå, där också Niklas presenterade sin verksamhet. Där diskuterades förutom Mentor Sverige också de olika verktyg för handledning man jobbat fram i projektet Komet och som finns till förfogande i Östra Nyland.

Jessica Karlsson / Luckan Helsingfors