fbpx

Den 26 maj 2011!!! Samarbetsöppning för kultur

Publicerat den Kategoriserat som Blogg

Presentra dig på svenska, finska, engelska, franska, ryska, spanska och tyska.

Kulturforum.fi är en mötesplats för alla som är verksamma på kulturfältet (konstnärer, grupper, organisationer och nätverk) och alla som vill ta del av kulturfältets utbud.

MARKNADSFÖR DIG!

Använd kulturforum för att få synlighet och för att marknadsföra din konstnärliga verksamhet. Då kan alla intresserade institutioner och enskilda personer hitta dig för olika uppdrag och bekanta sig med ditt kulturutbud. Och inte bara i Finland. Kulturforum kommer även att marknadsföras till kulturinstitutioner och nätverk i andra länder, med tyngdpunkt på Norden och Baltikum.
Den 26 maj 2011 öppnar vi tjänsten på adressen http://kulturforum.fi, men du kan redan nu lägga upp information och länka till din hemsida och alla andra presentationer du har på nätet.

REGISTRERA DIG OCH DINA TJÄNSTER!

Du registrerar dig på forumet genom att skapa dig ett lösenord till din e-postadress eller genom att logga in med dina användarkoder på google, facebook el.dyl. Sedan är det fritt fram att lägga upp din presentation och länka till hemsidan eller bloggen. Lägg upp aktuell information om evenemang, produkter, produktioner och tjänster under aktuellt där den är synlig två veckor framåt från det startdatum du väljer. Skicka gärna vidare infon till dina kolleger som jobbar med konst och kultur.

Bakom kulturforum.fi står det riksomfattande projektet inom kulturnätverket Produforum. Projektet ska bl.a. svara på behov hos det fria kulturfältet med tjänster och produkter inom marknadsföring, kulturexport och -utbyte. Produforumprojektet finansieras av Europeiska socialfonden via Närings-, trafik- och miljöcentralen, kommuner och Svenska kulturfonden. Luckan i huvudstadsregionen fungerar som huvudman för projektet och deltar i de tekniska kostnaderna för kulturforum.fi med understöd från Undervisnings- och kulturministeriet.

Vi möts på kulturforum!

Publicerat den
Kategoriserat som Blogg