fbpx

Föreningslivet hotat

Publicerat den Kategoriserat som Blogg

I december gav EU-kommissionen ut sin grönbok om det framtida mervärdesskattesystemet. Nu startar en diskussion om EU:s 40 år gamla, och till stora delar föråldrade, momsdirektiv.
Diskussionen blir helt avgörande för huruvida föreningar i framtiden ska tvingas in i momssystemet eller inte. Konsekvenserna kan bli att föreningarna tvingas till en betydligt krångligare administration, förhöjda avgifter och i värsta fall nedläggningar. Alltså bör nu alla hjälpas åt att stoppa en möjlig momsplikt för ideella föreningar.

Det är upp till de föreningsverksamma att rädda föreningslivet. EU-kommissionen måste inse att frågan är viktig ur samhällsperspektiv, och att vi står eniga bakom kravet på att få behålla momsundantaget för ideella föreningar.

FSU (Finlands svenska ungdomsförbund) har gjort en utmärkt modell med beskrivning på den skrivelse föreningar bör tillsända EU-kommissionen. Skrivelsen bör nå kommissionen senast den 31 maj.

På följande sida länkar vi mallen och information från FSU, underlaget kan också avhämtas från Luckan i Helsingfors.

www.luckan.fi/moms

Här finns Facebookgruppen

Publicerat den
Kategoriserat som Blogg