fbpx

Satt hemma igår och läste när jag blev överväldigad av en känsla av välmående. Den var dock inte baserad på ledighet utan tvärtom, på mitt arbete.

Det är så lätt att som anställd endast se till sig själv och det man stundvis upplever besvärande hellre än det uppenbart positiva. Jag är oerhört stolt över att vara en del av en helhet, en verksamhet som ser individer och deras behov i kombination med information och underhållning. Vart annars kan blivande föräldrar vända sig för att få råd och stöd av professionella doulor. Där nyanlända paras ihop med mentorer för att de skall få en ärlig chans till integration. Där besökarna får se stand-up, medverka i filmdiskussioner och får ta del av flera av Svenskfinlands främsta författare och illustratörer. Där besökarna kan lyssna på allt från klassiska solokonserter till rock med världsstjärnor. Där familjecaféerna med teman som Italian Sundays och Brazilian Fridays avlöser varandra och det öppna daghemmet kunnat utöka med ytterligare än dag. Där det erbjuds professionell underhållning åt alla, från nyfödda till seniorer, vilka planeras efter Finlands officiella konstformer. Där finns Rimjam och Baby-sauna, Sagoläsning med drag-queens och konsert med Flip-Flop. Oskar Sternulf presenterar sin föreställning ”Komma ut” och Rasmus Basilier kommer med sin egen tolkning av pjäsen ”I väntan på henne”. Ungdomar får handledning gällande att flytta hemifrån, en huspsykolog är på kommande, i skolorna erbjuds elever föreläsningar som ”Fair Sex” och ”Respektverkstäder” och för de vuxna ges föreläsningar om mobbningsförebyggande arbete och jämställdhet inom barndagvården. Flerspråkiga studera svenska med de akademiska damerna och ungdomar bjuds in till seminarier där de får lära sig hur de kan söka jobb inom Norden. Ett ställe som har sammanställt alla de finlandssvenska fonderna för att underlätta för kunderna att hitta den fond som passar deras ansökan bäst och som är en stor del av Förbundet för barnkulturcenter i Finland. Ett ställe som arbetar aktivt för att barn med funktionsvariationer skall ges samma möjligheter som andra att ta del av kulturutbud.  Ett arbetsplats som ständigt är i utveckling för att bli bättre på att ge service åt våra en-, två- och flerspåkiga kunder och som samverkar med Seniornätverket för vår äldre publik. Där nyanlända får råd, stöd och handledning flera gånger i veckan och som skapar en barnfest tillsammans med ett tjugotal andra organisationer för att belysa vikten av barnkultur. Och som nu finns på tolv orter i Finland.
 
Jo banne mig, jag är stolt så in i Norden att få jobba på Luckan.
Så enkelt är det faktiskt.
Larrie Griffis – Centeransvarig / Luckan i Helsingfors
[email protected]