fbpx

Ett år av total anpassning

Publicerat den Kategoriserat som Blogg, Luckan Helsingfors
Foto: Moritz Knöringer

2020 var året som inpräntades i vår vardag och lär länge finnas kvar på en tydlig plats i våra minnen, det är jag fullständigt övertygad om.

Vi kommer att sitta tillsammans, referera till året, som ett absurt och samtidigt alltför verkligt fenomen där precis allt ställdes på sin spets. Med digitaliseringen hade världen krympt markant för att plötsligt bli gigantisk igen.
Som texten lyder i den gamla låten av Anders Fugelstad: ”Ingenting är längre som förut, alla gamla sanningar är slut…”

Men året har också varit bra och utmaningar är inte alltid utav ondo. Samtidigt som pandemin härjat runt knutarna har Luckans personal satsat stenhårt på att lära sig hur digitaliserade program görs. Vi har studerat länkutbud och användarpraxis, ljud- och ljussättning, införskaffat utrustning för att vara förberedda inför vårens plan B (liksom plan C) och gjort det mesta vi kunnat för att verka proaktivt. Samtidigt är vi helt medvetna om att vi även har en stor publik som inte är digitaliserad och tar alltid detta i beräknande i planerandet av vårt utbud och informationsspridning.

En personlig reflektion: Varje gång jag sitter och går igenom årets statistik blir jag lika positivt överraskad över den mångfald av program och tjänster som Luckan erbjuder. Kanske jag någon gång blir luttrad men efter fem år så är det skönt att fortfarande förvånas på ett positivt sätt.

Så, nu när 2020 lackar mot sitt slut tänkte vi att det kunde vara på plats att göra en summering med några axplock från de olika verksamheterna.

Dörren, Luckan Integrations helt nya koncept för professionellt nätverkande, lanserades i januari. Sedan dess har Dörren skapat över 100 möten mellan lokala och utlandsfödda sakkunniga inom samma bransch i Nyland. Efter att ha expanderat under hösten anordnades den första nätverksträffen i samarbete med Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs under deras Women’s Café in English och gav kvinnor i olika branscher en möjlighet att knyta nya kontakter.

För den som är intresserad av integration på svenska har Luckan Integration publicerat boken På svenska i Finland / In Swedish in Finland / По-шведски в Финляндии. Boken finns nu på tre språk; svenska, engelska och ryska.

Med stöd från Aktiastiftelsen i Esbo – Grankulla, Aktiastiftelsen i Vanda och Stiftelsen Tre Smeder har webbtjänsten för svenskspråkig fritidsverksamhet i huvudstadsregionen  – Fritid.fi – öppnats och blev, glädjande, genast en välanvänd plattform.

Instagramkontot, Thisissvenskfinland har passerat 7300 följare.

Ärligt talat-chatten har  sedan mars haft dubbelt så många besökare jämfört med föregående år, med framtidsoro, ångest och våld i hemmet som allt oftare återkommande teman. I september utökades öppettiderna från nio till arton timmar i veckan, med psykolog på plats måndag till torsdag. Också frågetjänsten Våga fråga, där unga kan få svar av experter, nyttjades. Här var de mest återkommande teman frågor som gällde kropp, relationer och sexualitet.

Luckan UngInfos psykolog erbjöd även stöd till föräldrar, skolpersonal, ungdomsarbetare och andra vuxna som känner oro för en ung persons psykiska hälsa.

UngInfos skolbesök och verkstäder för unga har under hösten erbjudits såväl i skolan som digitalt. Nya, digitala versioner av skolpaketen har utformats, med interaktiva metoder där eleverna kan tycka till, ställa frågor och uttrycka egna åsikter.

Ett nytt utvecklingsprojekt startade i Åbo under hösten, med fokus på tillgänglig vägledning och stödtjänster för unga på svenska i samarbete med ungdomsverkstaden Troja. Ett nytt samarbetsavtal har uppgjorts med städerna inom huvudstadsregionen med fokus på informations- och digitala tjänster.

Samarbetsprojektet På samma linje, vars syfte är att främja respekt och inkludering inom idrott och ungdomsverksamhet, börjar gå mot sitt slut. Projektet har haft stor synlighet i medier, arrangerat ett flertal utbildningar och producerat en mängd inspirations- och utbildningsmaterial, som många kan ha glädje av då projektet avslutas.

Barnkulturen och LillaLuckan fick suverän tillökning av barnpedagogen Linda Sundberg, tidigare känd från både BUU-klubben och musikgruppen Raka Bananer. För att barnen fortsättningsvis skulle kunna få ta del av utbudet, under så trygga förhållanden som möjligt, åkte Linda till enheterna och drog verksamheter i ur och skur. Utomhuspedagogik när den är som bäst.

Innan pandemin slog till var Luckan de första som lyckades få till en gemensam intervju med de två finlandssvenska damerna som numera innehar varsin stol i Svenska Akademin och Svenska Barnboksakademin; Tua Forsström och Linda Bondestam. Under Topeliusdagen besökte Zacharias Topelius (aka Simon Häger) Luckan under en intervju om den samme. I samarbete med Svenska Hörnan genomfördes Helsinki Prides svenska program på Luckan. Det resulterade i ett heldagsevenemang med olika inslag. Bland annat kom producenten Andréa Reuter och skådespelaren Alma Pöysti med aldrig tidigare visade klipp från filmen ”Tove” och vi fick en fördjupad inblick i ”Den queera Tove” tillsammans med litteraturvetaren Janina Orlov. Glädjande var även att Unga Teatern valde att premiärspela deras föreställning ”Fascinerande Ismer” på Luckan inför ungdomsgrupper. Föreställningen väckte många tankar och genererade i flera, mycket givande diskussioner.

Pandemins totala förvrängning av den invanda vardagen tvingade till nytänk och många av programmen som skulle varit live digitaliserades och kunde därför genomföras i sedvanlig ordning. Vad vi inte hade tagit i beräkning var att flera av programmen nu nådde ut till en större publik än tidigare, vilket är ett tydligt tecken på att detta numera är det ”nya normala”. Alltså en blandning av program med direkt interaktion med publiken vilka samtidigt har en digital plattform för besökare som inte kan närvara på plats. Det bästa av två världar.

Nu är renoveringen av huset klart. Våra nya grannar – Kulturfonden, Svenska kvinnoförbundet, Bildningsförbundet och SFP – är inflyttade och från och med någon gång i januari (beroende på THL’s rekommendationer) kommer huset på Georgsgatan 27 att vara tillgängligt igen för alla. Samtidigt öppnar Café Rouge, som ligger i anslutning till Luckan, sina dörrar igen för hungriga besökare. Observera att vi utgår från de föreskrifter som råder i samhället för att medverka till en minskad spridning av det virus som satt hela vår värld i gungning.

Vi väljer att se möjligheter och strävar efter att fortsätta vara det informations- och kulturcenter Luckan alltid varit för  våra besökare, både på plats som digitalt.

Hela personalen på Luckan vill tacka våra besökare för detta året.
2020 är sannerligen ett år att minnas.

Gott nytt till er alla.

Skrivet av Larrie Griffis / [email protected]