fbpx

Föräldrar mår bra av att engagera sig i sina barns skolgång

Publicerat den Kategoriserat som Blogg

Under året lyfter Luckan Kyrkslätt, genom nyhetssidan Kyrkslätts nyheter, fram svenskspråkiga personer som är aktiva i samhället. I höst fick Erik Berglund, bidragsansvarig i föreningen Hem och skola i Kyrkslätt, frågan: Varför är du engagerad i frivilligverksamhet?

– Det är roligt att få vara med och jobba för en bra skolvardag för sina egna och andras barn, säger Erik Berglund.

Han anser att det inte går åt så mycket av hans tid till föreningen.

– Som i all frivilligverksamhet bestämmer man själv hur mycket tid man vill och kan sätta på arbetet. Det går förstås i perioder, ibland har man mera tid och ibland mindre och så ska det få vara, alla kan bidra med något.

Föreningen Hem och skola i Kyrkslätt understöder barns och ungas skolgång och gemenskap i Winellska skolan och Kyrkslätts gymnasium. Berglund berättar att föreningen understött bland annat lägerskolor, teaterbesök till skolan, rastaktivitetsleksaker, utfärder till Heureka, Fazer och Nationalmuséet.

– Föreningen ordnar också några egna större evenemang under skolåret, bland annat det årliga första maj-jippot.

Engagerade pappor

Berglund uppger att det för tillfället sitter med fyra pappor i Hem och skolas styrelse. Han säger att könsfördelningen inte är något han tänker på.

– Vi är ju alla föräldrar, säger Berglund.

De pappor han umgås med på fritiden är också alla engagerade i sina barns skolgång. På skolans föräldramöten är könsfördelningen också ganska jämn, men när det gäller klassombuden, är det fortfarande mera mammor än pappor som ställer upp, uppger Berglund.

– Att vara klassombud betyder inte att man måste göra allt själv, utan det handlar om små konkreta saker och framför allt att vara länken mellan föräldrarna och Hem och Skolas styrelse.

Mera föräldrar behövs

Det har i allmänhet blivit svårare att få föräldrarna att ställa upp som klassombud och i många fall har lärarna blivit tvungna att dela ut uppdraget turvist till föräldrarna i alfabetisk ordning.

– Det känns inte bra att det måste gå till på det sättet, säger Berglund och funderar vidare på vad det är som gör att så många väljer att inte ställa upp.

– En del föräldrar upplever säkert att de inte har tid. De som är aktiva är ofta redan engagerade i någon hobby eller annan förening som tar mycket av fritiden. Det har också blivit ovanligare med talkon och föreningar som sociala rum är inte lika naturligt idag som det var förr.

Många föräldrar är engagerade med andra ord på sätt eller annat. Ändå har det blivit allt vanligare att man hellre vill betala en summa pengar, än att själv ställa upp och göra något själv för att samla in pengar. Det är förstås ett alternativ anser Berglund, men anser ändå att själva poängen är just att man gör något tillsammans.

– Gemenskap går inte att köpas.

Han rekommenderar att föräldrar kommer med i Hem och skolas styrelse och att ställa upp som klassombud.

– Det är jätteroligt att vara med i Hem och skola. Att stöda skolan och bidra till en positiv gemenskap ger både mig själv och barnen glädje.

Text och bild: Mia Kortelainen

Publicerat den
Kategoriserat som Blogg