fbpx

På lördagen hölls en sagoläsning med Anna Gullichsen i Luckan för ett femtiotal besökare. Ett mycket lyckat samarbete mellan föreningen, författaren och förlaget Schildts & Söderström. Det är med viss erfarenhet av barnkulturproduktion som Luckan synliggör god finlandssvensk litteratur. Ännu viktigare är det intresse barnen visar för det lästa. Författaren var själv mycket nöjd över barnens koncentrationsförmåga och lyssnaröron.

Mer om Luckans barnprogram och barnlitteratur i försäljning finns på webbplatsen: LUCKAN.FI/HELSINGFORS